Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 73/2004   Sporządzono: 2004-12-01  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2004 roku została zawarta umowa o generalne wykonawstwo inwestycji z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Produkcyjno- Usługowo- Handlowym PASTAN-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest generalne wykonanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe PASTAN-POL Sp. z o.o. lokalu użytkowego w centrum handlowo-usługowym PROMENADA w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, przeznaczonego na delikatesy ALMA.

Termin zakończenia realizacji inwestycji nastąpi najpóźniej w dniu 28 lutego 2005 roku.

Wartość umowy wynosi 4 950 tys. zł netto.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych w przypadku nie wywiązania się z warunków umownych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe PASTAN-POL Sp. z o.o. a dotyczących m.in. zwłoki w odbiorze terenu prac, przekroczenia terminów wykonania robót, nie wywiązania się z terminu zakończeniu inwestycji i innych.

Łączna wartość należnych kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Przy czym ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez ALMA MARKET SA od PASTAN-POL Sp. z o.o. odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokość tych kar.

Zawarta umowa, jest umową o największej wartości pomiędzy ALMA MARKET SA i PASTAN-POL Sp. z o.o. Spółka ta jest również generalnym wykonawcą lokalu użytkowego w centrum handlowo-usługowym GTC Galeria Kazimierz w Krakowie przeznaczonego na delikatesy ALMA.

Łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy ALMA MARKET SA i PASTAN-POL Sp. z o.o. wynosi 8 940 tys. zł. netto.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

Podstawa prawna Par. 5 ust 1 pkt 3 RRM GPW

TAGI