Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja przez Sąd przekształcenia spółki zależnej i jej nowej struktury kapitału zakładowego

Numer raportu: RB 65/2004   Sporządzono: 2004-10-08  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 8 października 2004 roku otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej KrakChemia-Hurt SA (wcześniej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.) o zarejestrowaniu w dniu 1 października 2004 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia spółki zależnej w spółkę akcyjną i wpisaniu spółki już jako KrakChemia-Hurt SA do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000217346.

Po rejestracji wysokość kapitału zakładowego KrakChemia-Hurt SA wynosi 5 000 000,00 zł (nie zmieniła się w stosunku do wysokości kapitału zakładowego KrakChemi-Hurt Sp. z o.o. przed przekształceniem spółki).

Po rejestracji liczba wszystkich akcji KrakChemia-Hurt SA wynosi 5 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (nastąpiła zmiana struktury kapitału zakładowego w stosunku do kapitału zakładowego KrakChemi-Hurt Sp. z o.o. przed przekształceniem spółki, gdzie kapitał zakładowy składał się z 10 000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł).

Po rejestracji ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji KrakChemia-Hurt SA wynosi 5 000 000 i akcje te nie są uprzywilejowane (nastąpiła zmiana ogólnej liczby głosów w stosunku do ogólnej liczby głosów KrakChemi-Hurt Sp. z o.o. przed przekształceniem spółki, gdzie ogólna liczb głosów wynosiła 10 000).

Rejestracja KrakChemia-Hurt SA nastąpiła na podstawie uchwały o przekształceniu KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.

W rezultacie po rejestracji kapitał zakładowy spółki zależnej dzieli się na 5 000 000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Podstawa prawna : Par. 5 ust. 1 pkt 12 RRM

TAGI