Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie aktywów znacznych wartości

Numer raportu: RB 71/2004   Sporządzono: 2004-11-30  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 30 listopada 2004 roku zawarła kolejną z serii transakcji sell-buy-back nabywając bony skarbowe o wartości 11 654 tys. zł od banku BGŻ SA, który zobowiązał się odkupić je od ALMA MARKET SA w terminie 01 grudnia 2004 roku za cenę 11 666 tys. zł. Alma Market SA posiada już bony skarbowe o wartości 6 016 tys. zł z terminem odkupu 02 grudnia 2004 roku od Bank BGŻ SA. Bony te zostały również nabyte w transakcji sell-buy-back. Według posiadanej wiedzy, pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi spółką ALMA MARKET SA oraz osobami zarządzającymi  i nadzorującymi BGŻ SA nie występują żadne powiązania poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego i umowy kredytowej.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne spółki pochodzące z emisji akcji serii D, które to środki do momentu realizacji celów emisji zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe do momentu konieczności ich uruchamiania  w związku z realizacją poszczególnych etapów inwestycji w ramach celu emisji akcji serii D.

Kryterium uznania za znaczące nabytych aktywów jest wartość tych aktywów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

§5 ust.1 pkt 1 RRM GPW

TAGI