Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie aktywów znacznych wartości

Numer raportu: RB 72/2004   Sporządzono: 2004-12-01  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 01 grudnia 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła:

1. 50 Certyfikatów Depozytowych wyemitowanych przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 5 000 tys. zł z datą wykupu 16 czerwca 2005 roku. Łączna cena nabycia certyfikatów wyniosła 4 823 tys. zł. Certyfikaty Depozytowe BRE Bank SA są Papierami Dłużnymi emitowanymi w ramach Programu Emisji Papierów Dłużnych przez ten Bank. Przy czym BRE Bank posiada ratinigi dwóch prestiżowych agencji ratingowych : Moody`s Investor Service i Fitch które wystawiły oceny świadczące o tym, że zarówno sam Bank jak też papiery wartościowe przez niego emitowane są bezpiecznymi papierami wartościowymi.

2. 533 Bony Skarbowe o łącznej wartości nominalnej 5 330 tys. zł z datą wykupu 30 listopada 2005 roku. Łączna cena nabycia bonów skarbowych wyniosła 4 998 tys. zł.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy ALMA MARKET SA oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi BRE Bank SA, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi :
- obsługi rachunku bankowego,
- kredytu w rachunku bieżącym,
- gwarancji bankowych.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest zawarcie przez ALMA MARKET SA i BRE Bank SA transakcji nabycia aktywów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne spółki pochodzące z emisji akcji serii D, które to środki do momentu realizacji celów emisji zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe do momentu konieczności ich uruchamiania w związku z realizacją poszczególnych etapów inwestycji w ramach celu emisji akcji serii D.

Podstawa prawna : "RRM": Par. 5 ust. 1 pkt 1

TAGI