Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zbycie aktywów znacznej wartości

Numer raportu: RB 76/2004   Sporządzono: 2004-12-16  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 15 grudnia 2004 roku została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz odrębnej własności budynków i budowli wraz z częścią wyposażenia spółki na rzecz „Castorama Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 31 000 tys. złotych netto plus VAT.

Cena sprzedaży została w całości uiszczona przez „Castorama Polska” Sp. z o.o. zgodnie z umową. Wartość ewidencyjna sprzedanych nieruchomości w księgach rachunkowych spółki wynosi 16 616 tys. zł.

W związku z transakcją strony wzajemnie obciążyły swoje nieruchomości służebnościami gruntowymi przechodu i przejazdu oraz służebnościami infrastrukturalnymi związanymi z funkcjonowaniem obiektów na terenie Centrum Handlowego przy ul. Pilotów 6 w Krakowie, a także służebnościami związanymi z zakazem konkurencji.

Sprzedane nieruchomości o łącznej powierzchni 34 364 m2, wykorzystywano na handel artykułami służącymi do budowy oraz wyposażenia domów, mieszkań i ogrodów, którą to działalność będzie kontynuować „Castorama Polska” Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży części nieruchomości spółki w Krakowie przy ulicy Pilotów 6, jest zgodna ze strategią rozwoju spółki, polegającą na powiększaniu i ujednolicaniu prowadzonej działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych o szybkiej rotacji (FMCG), poprzez otwieranie nowych obiektów handlowych typu ALMA . Stąd środki pozyskane w wyniku tej transakcji zostaną przeznaczone na realizację tej strategii.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy Alma Market SA oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Castorama Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie występują żadne powiązania.

Kryterium uznania sprzedanych nieruchomości za aktywa o znacznej wartości jest wartość tych nieruchomości która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO

TAGI