Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie aktywów znacznych wartości

Numer raportu: RB 69/2004   Sporządzono: 2004-11-26  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 26 listopada 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła bony skarbowe o wartości 12 296 tys. zł Transakcja zakupu bonów skarbowych ma charakter transakcji sell-buy-back. Bony skarbowe zostały nabyte od Banku BGŻ SA, który zobowiązał się odkupić je od ALMA MARKET SA w terminie  29 listopada 2004 roku za cenę 12 304 tys. zł. Alma Market SA posiada już bony skarbowe o wartości 6 016 tys. zł z terminem odkupu 02 grudnia 2004 roku od Bank BGŻ SA. Bony te zostały również nabyte w transakcji sell-buy-back. Według posiadanej wiedzy, pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi spółką ALMA MARKET SA oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi BGŻ SA nie występują żadne powiązania poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego i umowy kredytowej.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne spółki pochodzące z emisji akcji serii D, które to środki do momentu realizacji celów emisji zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe do momentu konieczności ich uruchamiania w związku z realizacją poszczególnych etapów inwestycji w ramach celu emisji akcji serii D.

Kryterium uznania za znaczące nabytych aktywów jest wartość tych aktywów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

§5 ust.1 pkt 1 RRM GPW

TAGI