Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Numer raportu: RB 55/2004   Sporządzono: 2004-09-03  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 3 września 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła Certyfikaty Depozytowe wyemitowane przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie o wartości 26 000 tys. zł z dniem wykupu 4.10.2004 r. Certyfikaty Depozytowe BRE Bank SA są Papierami Dłużnymi emitowanymi w ramach Programu Emisji Papierów Dłużnych przez ten Bank. Przy czym BRE Bank posiada ratinigi dwóch prestiżowych agencji ratingowych : Moody`s Investor Service i Fitch które wystawiły oceny świadczące o tym, że zarówno sam Bank jak też papiery wartościowe przez niego emitowane są bezpiecznymi papierami wartościowymi. Cena nabycia certyfikatów wyniosła 25 856 tys. zł.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy ALMA MARKET SA oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi BRE Bank S.A. na rzecz którego ustanowiona została hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz umów kredytowych i gwarancji bankowych.

Kryterium uznania za znaczące nabytych aktywów jest wartość tych aktywów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne spółki pochodzące z emisji akcji serii D, które to środki do momentu realizacji celów emisji zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe do momentu konieczności ich uruchamiania w związku z realizacją poszczególnych etapów inwestycji w ramach celu emisji akcji serii D.

"RRM": Par 5 ust 1 pkt. 1

TAGI