Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zbycie aktywów znacznej wartości

Numer raportu: RB 77/2004   Sporządzono: 2004-12-30  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2004 roku została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz odrębnej własności budynku i budowli wraz z częścią wyposażenia spółki na rzecz „BLACK RED WHITE” SA z siedzibą w Biłgoraju, za cenę 12 600 tys. złotych netto plus podatek VAT. Umową sprzedaży zostały objęte budynki obiektu handlowego „Wnętrze Plus”. Cena sprzedaży została w całości uiszczona przez „BLACK RED WHITE” SA zgodnie z umową. Wartość ewidencyjna sprzedanych nieruchomości w księgach rachunkowych spółki wynosi 13 345 tys. zł.

W związku z podpisaną umową „BLACK RED WHITE” SA przejmie z dniem 1 stycznia 2005 roku część pracowników ALMA MARKET SA, którzy są zatrudnieni w obiekcie „Wnętrze Plus” w Krakowie. Ponadto ALMA MARKET SA sprzedała na rzecz spółki „MEBLE-BLACK RED WHITE” Sp. z o.o. (spółki zależnej od „BLACK RED WHITE” SA) pozostałą część towarów obiektu „Wnętrze Plus” o wartości 1 127 tys. zł brutto.

W związku z transakcją strony wzajemnie obciążyły swoje nieruchomości służebnościami gruntowymi przechodu i przejazdu oraz służebnościami infrastrukturalnymi związanymi z funkcjonowaniem obiektów na terenie Centrum Handlowego przy ul. Pilotów 6 w Krakowie, a także służebnościami związanymi z zakazem konkurencji. Sprzedane nieruchomości o łącznej powierzchni 6 866 m2, ALMA MARKET SA wykorzystywała na handel meblami i dodatkami do mebli. „BLACK RED WHITE” SA będąc jednym z największych producentów mebli w Polsce zamierza na zakupionych powierzchniach handlowych prowadzić sprzedaż mebli pod swoją marką.

Umowa sprzedaży części nieruchomości spółki w Krakowie przy ulicy Pilotów 6, jest zgodna ze strategią rozwoju spółki, polegającą na powiększaniu i ujednolicaniu prowadzonej działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych o szybkiej rotacji (FMCG), poprzez otwieranie nowych obiektów handlowych typu ALMA . Stąd środki pozyskane w wyniku tej transakcji zostaną przeznaczone na realizację tej strategii. Według posiadanej wiedzy, pomiędzy Alma Market SA oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a „BLACK RED WHITE” SA oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie występują żadne powiązania. Kryterium uznania sprzedanych nieruchomości za aktywa o znacznej wartości jest wartość tych nieruchomości, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO

TAGI