Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Udzielenie poręczeń na rzecz spółki zależnej

Numer raportu: RB 61/2004   Sporządzono: 2004-09-30  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 29 września 2004 roku została zawarta umowa ze spółką zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. dotycząca udzielenia tej spółce poręczenia wekslowego do kwoty 13 000 tys. zł, które będzie zabezpieczać roszczenia spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku za zakupione przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. towary i usługi wraz z należnym podatkiem oraz odsetkami na wypadek zwłoki w zapłacie. Poręczenie wekslowe nie określa czasu jego obowiązywania. Do tej pory ALMA MARKET SA (RB 9/2003), udzielone spółce zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. poręczenie wekslowe zabezpieczające roszczenia Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. nie przekraczało kwoty 8 000 tys. zł.

Również w dniu 29 września 2004 roku została zawarta umowa ze spółką zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. dotycząca udzielenia tej spółce poręczenia do kwoty 500 tys. EUR, które będzie zabezpieczać roszczenia spółki Basell Polyolefins Company N.V. z siedzibą w Zaventem w Belgii z tytułu ewentualnych zobowiązań płatniczych za zakupione towary przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt
Sp. z o.o. Poręczenie nie określa czasu jego obowiązywania.

Między ALMA MARKET SA a spółką zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w umowach dotyczących udzielenia poręczenia wekslowego na rzecz spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i poręczenia na rzecz spółki Basell Polyolefins Company N.V. określono jednorazowe wynagrodzenie prowizyjne z tego tytułu. Wynagrodzenie to zostało określone na warunkach rynkowych jako procent kwoty udzielonych poręczeń.

Podstawa prawna : § 5 ust.1 pkt 9 "RRM GPW"

TAGI