Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie aktywów znacznych wartości

Numer raportu: RB 67/2004   Sporządzono: 2004-11-16  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 15 listopada 2004 roku ALMA MARKET SA nabyła:

I. Weksle Inwestycyjne wystawione przez Polfactor SA z siedzibą w Warszawie o wartości 12 300 tys. zł z dniem wykupu 26 listopada 2004 r. Spółka Polfactor SA która wystawiła weksle inwestycyjne jest spółką zależną od BRE Bank SA i należy do Grupy BRE Bank. Cena nabycia weksli inwestycyjnych wyniosła: 12 275 tys.zł. Według posiadanej wiedzy, pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi ALMA MARKET SA oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Polfactor SA nie występują żadne powiązania.

II. Bony Skarbowe o wartości 8 200 tys. zł
Transakcja zakupu bonów skarbowych ma charakter transakcji sell-buy-back. Bony Skarbowe zostały nabyte od BRE Bank SA, który zobowiązał sie odkupić je od ALMA MARKET SA w terminie  22 listopada 2004 roku. Cena nabycia bonów skarbowych wynosi 8 183 tys. zł
Według posiadanej wiedzy, pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi spółką ALMA MARKET SA oraz osobami zarządzającymi
i nadzorującymi BRE Bank SA nie występują żadne powiązania poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz umów kredytowych i gwarancji bankowych.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne spółki pochodzące z emisji akcji serii D, które to środki do momentu realizacji celów emisji zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe do momentu konieczności ich uruchamiania w związku z realizacją poszczególnych etapów inwestycji w ramach celu emisji akcji serii D.

Kryterium uznania za znaczące nabytych aktywów jest wartość tych aktywów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

§5 ust.1 pkt 1 RRM GPW

TAGI