Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 32/2005   Sporządzono: 2005-12-20  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 19 grudnia 2005 roku została zawarta warunkowa umowa najmu z Focus Park Zielona Góra spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni (lokalu) w Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park”, które znajdować się będzie w Zielonej Górze.

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników netto ALMA MARKET SA i jej Grupy Kapitałowej na 2005 rok

  Numer raportu: RB 31/2005   Sporządzono: 2005-12-20  

  I. Zarząd ALMA MARKET SA informuje o podwyższeniu prognozowanego zysku netto ALMA MARKET SA na 2005 rok z kwoty 7 mln zł do kwoty 11 mln zł, co oznacza wzrost o 57 % w stosunku do sporządzonej wcześniej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 30/2005   Sporządzono: 2005-12-15  

  Alma Market S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2005 roku w wykonaniu umowy zobowiązującej zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonych w Dębicy, o łącznej powierzchni 19 235 m2, na rzecz Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

  zobacz szczegóły
 • Objęcie udziałów

  Numer raportu: RB 29/2005   Sporządzono: 2005-11-25  

  Alma Market SA informuje, że w dniu 25 listopada 2005 roku objęła 100% udziałów o wartości 50 tys. złotych w nowo założonej spółce Alma Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W związku z powyższym Alma Development Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Alma Market SA.

  zobacz szczegóły
 • Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej

  Numer raportu: RB 28/2005   Sporządzono: 2005-11-22  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 22 listopada 2005 roku udzielił spółce zależnej Krakchemia SA poręczenia wekslowego do kwoty 15 000 tys. zł na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., które będzie zabezpieczać roszczenia tej spółki z tytułu ewentualnie niezapłaconych zobowiązań handlowych przez spółkę zależną.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 27/2005   Sporządzono: 2005-10-24  

  W dniu 24 października 2005 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja o nabyciu 43 290 akcji serii A spółki Alma Market SA.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 26/2005   Sporządzono: 2005-10-07  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 6 października 2005 roku została zawarta wieloletnia umowa najmu z osobami fizycznymi. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni handlowej w lokalu użytkowym położonym w Piasecznie.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 25/2005   Sporządzono: 2005-09-07  

  W dniu 7 września 2005 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od wiceprezesa Zarządu Grzegorza Pilcha, że dokonał transakcji nabycia 1000 akcji imiennych serii A, spółki Alma Market SA po cenie jednostkowej: 22,50 zł.

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników ALMA MARKET SA i jej Grupy Kapitałowej na 2005 rok

  Numer raportu: RB 24/2005   Sporządzono: 2005-08-30  

  I. Zarząd ALMA MARKET SA informuje o podwyższeniu prognozowanego zysku netto ALMA MARKET SA na 2005 rok z kwoty 4,5 mln zł do kwoty 7,0 mln zł co oznacza wzrost o 56 % w stosunku do sporządzonej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 22.02.2005 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 23/2005   Sporządzono: 2005-08-30  

  Alma Market S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2005 roku w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości położonych w Dębicy o łącznej powierzchni 19 235 m2 na rzecz Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z dnia 11 sierpnia 2005 roku (RB 22/2005) została zawarta w formie aktu notarialnego zobowiązująca warunkowa umowy sprzedaży.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie aktywów o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 22/2005   Sporządzono: 2005-08-11  

  Alma Market S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2005 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonych w Dębicy o łącznej powierzchni 19 235 m2 na rzecz Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

  zobacz szczegóły
 • Jednolity tekst statutu spółki

  Numer raportu: RB 21/2005   Sporządzono: 2005-07-13  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości jednolity tekst statutu spółki, w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Rejestrowego o zmianie treści statutu. Tekst jednolity statutu spółki był już publikowany w RB 17/2005 w dniu jego zmiany przez WZA.

  zobacz szczegóły
 • Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWIG

  Numer raportu: RB 20/2005   Sporządzono: 2005-06-30  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że od dnia 30 czerwca 2005 roku, osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych jest pani Anna Pniak.

  zobacz szczegóły
 • Publikacja aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 19/2005   Sporządzono: 2005-06-30  

  Na podstawie par. 27 ust. 3 Regulaminu Giełdy zgodnie z par. 4 ust. 2 i par. 1 uchwały nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz par. 4 ust. 2 i par. 1 uchwały nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. zarząd ALMA MARKET SA informuje że zostały podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 23 czerwca 2005 roku a także uchwał Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki, które miały na celu dostosowanie aktów wewnętrznych spółki ALMA MARKET SA, tak aby mogły stosowane w jak najszerszym zakresie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

  zobacz szczegóły
 • Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

  Numer raportu: RB 18/2005   Sporządzono: 2005-06-23  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 23 czerwca 2005 roku w związku z upływem kadencji, powołało trzyosobowy zarząd spółki na nową kadencję w dotychczasowym składzie, powierzając członkom zarządu dotychczas pełnione funkcje.

  zobacz szczegóły
 • Dokonanie zmiany i sporządzenie jednolitego tekstu statutu spółki

  Numer raportu: RB 17/2005   Sporządzono: 2005-06-23  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr 25/06/2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 23 czerwca 2005 roku, zmieniło Statut Spółki w następujący sposób

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 23 czerwca 2005 roku

  Numer raportu: RB 16/2005   Sporządzono: 2005-06-23  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 23 czerwca 2005 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały powzięte przez WZA Alma Market SA w dniu 23 czerwca 2005 roku

  Numer raportu: RB 15/2005   Sporządzono: 2005-06-23  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 23 czerwca 2005 roku.

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 23 czerwca 2005 roku

  Numer raportu: RB 14/2005   Sporządzono: 2005-06-15  

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 23 czerwca 2005 roku

  zobacz szczegóły
 • Zwołanie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Numer raportu: RB 13/2005   Sporządzono: 2005-05-20  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 23 czerwca 2005 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 12/2005   Sporządzono: 2005-05-09  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości, iż wpłynęło do spółki zawiadomienie od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, iz w wyniku nabycia akcji spółki Alma Market S.A. fundusze inwestycyjne

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 11/2005   Sporządzono: 2005-04-29  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 29 kwietnia 2005 roku została zawarta umowa najmu z firmą WOMAK Alfa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wita Stwosza 15. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni handlowej w obiekcie handlowo-usługowym Centrum położonym w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną oraz podpisanie aneksu do umowy

  Numer raportu: RB 10/2005   Sporządzono: 2005-04-06  

  1. Alma Market S.A. informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2005 roku spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej Krakchemia S.A. w wysokości 2 000 tys. zł. na okres do 13 lipca 2005 roku.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 31 marca 2005 roku

  Numer raportu: RB 09/2005   Sporządzono: 2005-03-31  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 31 marca 2005 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały powzięte przez NWZA Alma Market S.A. w dniu 31 marca 2005 roku

  Numer raportu: RB 08/2005   Sporządzono: 2005-03-31  

  Uchwały powzięte przez NWZA Alma Market SA w dniu 31marca 2005 roku Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 31 marca 2005 roku.

  zobacz szczegóły

TAGI