Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną oraz podpisanie aneksu do umowy

Numer raportu: RB 10/2005   Sporządzono: 2005-04-06  1. Alma Market S.A. informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2005 roku spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej Krakchemia S.A. w wysokości 2 000 tys. zł. na okres do 13 lipca 2005 roku. Oprocentowanie udzielonej pożyczki zostało oparte o stopę WIBOR 1m plus marża i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka zależna przeznaczy kwotę pożyczki na bieżące finansowanie aktywów obrotowych.
2. Ponadto Alma Market S.A. podpisała ze spółką zależną aneks do umowy pożyczki zawartej
7 grudnia 2004 roku na mocy którego przedłużono termin spłaty części pożyczki w wysokości 1 300 tys. do 13 maja 2005 roku. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa:
Par. 5 ust. 1 pkt 8 RO

TAGI