Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 11/2005   Sporządzono: 2005-04-29  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 29 kwietnia 2005 roku została zawarta umowa najmu z firmą WOMAK Alfa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wita Stwosza 15. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni handlowej w obiekcie handlowo-usługowym Centrum położonym w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej. Umowa została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia rozpoczęcia sprzedaży przez Alma Market SA w tym obiekcie handlowym Istnieje również możliwość przedłużenia umowy na dalszy okres.

Wartość umowy najmu za podstawowy okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów w pierwszym roku jego działalności) wynosi 3 960 tys. EUR co na dzień przekazania raportu stanowi równowartość
16 900 tys. złotych polskich.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, które spółka zapłaciłaby gdyby nie otworzyła powierzchni handlowej w określonym dniu otwarcia, zwlekała ze zwrotem powierzchni najmu po jego zakończeniu, czy też nie wypełniała obowiązków wynikających z prowadzenia handlu na wynajętych powierzchniach najmu lub rozwiązała umowę z własnej winy. Przy czym maksymalna wysokość naliczonych kar umownych w zwykłym toku działalności nie powinna przekroczyć 10% wartości umowy. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Jednocześnie w umowie zawarto postanowienia dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych przez Alma Market SA uzasadnionych kosztów wynikających z opóźnienia otwarcia Centrum handlowego lub w konsekwencji możliwości odstąpienia od umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

Wartość umowy w tys. zł: 16 900,00

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

TAGI