Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Numer raportu: RB 22/2005   Sporządzono: 2005-08-11  Alma Market S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2005 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonych w Dębicy o łącznej powierzchni 19 235 m2 na rzecz Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Zawiera zobowiązanie do zawarcia zobowiązującej warunkowej umowy sprzedaży, do dnia 30 sierpnia 2005 roku. Równocześnie zobowiązuje strony do zawarcia, do dnia 15 grudnia 2005 roku, umowy przenoszącej własność nieruchomości na rzecz Locum Sp. z o.o. za cenę 11 000 tys. zł netto plus podatek VAT.

Przez stronę kupującą został zapłacony zadatek w wysokości 1 342 tys. zł. brutto. Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność jest wpłata ceny za nieruchomość oraz brak wykonania prawa pierwokupu części nieruchomości przez Gminę Dębica.

Brak zapłaty za nieruchomość najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy, uznany będzie przez Alma Market S.A. za uchylanie się Kupującego od wykonania umowy sprzedaży i będzie uprawniało do odstąpienie od umowy. W takim przypadku Alma Market S.A. może zachować otrzymany zadatek.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy Alma Market S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Locum Sp. z o.o., nie występują żadne powiązania.

Kryterium uznania sprzedanych nieruchomości za aktywa o znacznej wartości jest wartość tych nieruchomości, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Alma Market S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO

TAGI