Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 27/2005   Sporządzono: 2005-10-24  W dniu 24 października 2005 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja o nabyciu 43 290 akcji serii A spółki Alma Market SA.

Przed nabyciem akcji objętych niniejszych zawiadomieniem posiada:

- 1 368 361 akcji, co stanowi 32,45% kapitału zakładowego spółki,

- 3 304 405 głosów, co stanowi 49,94% ogólnej sumy głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Po nabyciu akcji objętych niniejszych zawiadomieniem posiada:

-1 411 651 akcji, co stanowi 33,48 % kapitału zakładowego spółki,

-3 520 855 głosów, co stanowi 53,21 % ogólnej sumy głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Jednocześnie Jerzy Mazgaj informuje, że inwestycja ma charakter długoterminowy i w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza dalszego zwiększenia udziałów w spółce.

Podstawa prawna:

-art. 69 ust. 2. pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

TAGI