Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 26/2005   Sporządzono: 2005-10-07  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 6 października 2005 roku została zawarta wieloletnia umowa najmu z osobami fizycznymi. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni handlowej w lokalu użytkowym położonym w Piasecznie. Umowa została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia rozpoczęcia sprzedaży przez Alma Market SA w tym obiekcie handlowym z możliwością przedłużenia umowy na okres kolejnych 5 lat, a później na czas nieokreślony. Wartość umowy najmu za okres pierwszych 15 lat najmu (przyjmując wartość czynszów w pierwszym roku działalności) wynosi 11 664 tys. złotych polskich. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, które spółka zapłaciłaby gdyby dokonała zmian konstrukcyjnych budynku bez pisemnej zgody wynajmujących. Przy czym maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

Wartość umowy w tys. zł: 11 664,00

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

TAGI