Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 23/2005   Sporządzono: 2005-08-30  Alma Market S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2005 roku w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości położonych w Dębicy o łącznej powierzchni 19 235 m2 na rzecz Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z dnia 11 sierpnia 2005 roku (RB 22/2005) została zawarta w formie aktu notarialnego zobowiązująca warunkowa umowy sprzedaży.

Umowa ta zobowiązuje strony do zawarcia, do dnia 15 grudnia 2005 roku, umowy przenoszącej własność nieruchomości na rzecz Locum Sp. z o.o. za cenę 11 000 tys. zł netto plus podatek VAT.

Przez stronę kupującą został zapłacony zadatek w wysokości 1 342 tys. zł. brutto. Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność jest wpłata ceny za nieruchomość oraz brak wykonania prawa pierwokupu części nieruchomości przez Gminę Dębica.

Brak zapłaty za nieruchomość najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy, uznany będzie przez Alma Market S.A. za uchylanie się Kupującego od wykonania umowy sprzedaży i będzie uprawniało do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Alma Market S.A. może zachować otrzymany zadatek.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość transakcji przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO

TAGI