Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwały powzięte przez NWZA Alma Market S.A. w dniu 31 marca 2005 roku

Numer raportu: RB 08/2005   Sporządzono: 2005-03-31  Uchwały powzięte przez NWZA Alma Market SA w dniu 31marca 2005 roku Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 31 marca 2005 roku.

Uchwała nr 1/03/2005
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A wybiera na przewodniczącą obrad Panią Katarzynę Farys”

Uchwała nr 2/03/2005
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A wybiera na sekretarza obrad Panią Czesławę Szeligę”.

Uchwała nr 3/03/2005
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A na podstawie art.420 par.3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę
o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”.

Uchwała nr 4/03/2005 „
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:
a) Czesława Szeliga
b) Danuta Ciężarek
c) Mariusz Wojdon”

Uchwała nr 5/03/2005
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A przyjmuje zaproponowany porządek obrad”.

Uchwała nr 6/03/2005
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A podejmuje decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych Alma Market S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2005 r.” .

Uchwała nr 7/03/2005
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A podejmuje decyzję o sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Alma Market S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości”.

Podstawa:
Par 48 ust. 1 pkt 5 RO

TAGI