Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 52/2004   Sporządzono: 2004-09-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 września 2004 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, iż w wyniku nabycia akcji spółki ALMA MARKET SA  w transakcjach pakietowych OFE PZU "Złota Jesień" posiada łącznie

  zobacz szczegóły
 • Nabycie i zbycie akcji

  Numer raportu: RB 51/2004   Sporządzono: 2004-08-31  

  1. W dniu 31 sierpnia 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że w dniu 31 sierpnia 2004 roku dokonał transakcji nabycia 100 000 akcji imiennych serii A w Spółce ALMA MARKET S.A., po cenie jednostkowej 27,00 zł.

  zobacz szczegóły
 • Znacząca umowa z jednym podmiotem i ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 50/2004   Sporządzono: 2004-08-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 27 sierpnia 2004 roku została zawarta umowa z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy której Bank ten wystawił gwarancję w kwocie 400 tys. EUR na rzecz ELAS BUSINESS DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zabezpieczającą warunki umowy najmu którą ALMA MARKET SA podpisała z tą firmą (raport bieżący nr 42/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.).

  zobacz szczegóły
 • Zmiana Statutu spółki i sporządzenie jego tekstu jednolitego

  Numer raportu: RB 49/2004   Sporządzono: 2004-08-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego spółki, Rada Nadzorcza ALMA MARKET SA, w dniu 17 sierpnia 2004 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki a Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w dniu 26 sierpnia 2004 roku o dokonaniu wpisu dotyczącego zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

  Numer raportu: RB 48/2004   Sporządzono: 2004-08-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 26 sierpnia 2004 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA wykreślając kapitał w wysokości 3 216 990,00 zł i wpisując 4 216 990,00 zł.

  zobacz szczegóły
 • Zakończenie subskrypcji i ostateczny przydział akcji serii D

  Numer raportu: RB 47/2004   Sporządzono: 2004-08-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem ostatecznego przydziału akcji serii D przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje

  zobacz szczegóły
 • Przesunięcie akcji serii D pomiędzy transzami i ostateczny przydział akcji

  Numer raportu: RB 46/2004   Sporządzono: 2004-08-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA zgodnie z zapisem punktu 3.11.6.7 Prospektu Emisyjnego dokonał przesunięcia 195 034 akcji serii D z Transzy Małych Inwestorów (TMI) do Transzy Dużych Inwestorów (TDI) w ramach Publicznej Oferty obejmującej 1 000 000 akcji serii D.

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie hipoteki

  Numer raportu: RB 45/2004   Sporządzono: 2004-08-11  

  ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 10 sierpnia 2004 roku zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy którego dokonana zostanie zmiana zabezpieczenia hipotecznego tego kredytu poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 4 400 tys. zł, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki, położonej w Krakowie, objętej KW nr 238938 i wykreśleniu hipotek kaucyjnych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki, położonej w Krakowie, objętej KW nr 212002.

  zobacz szczegóły
 • Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

  Numer raportu: RB 44/2004   Sporządzono: 2004-08-06  

  Na podstawie wyników Budowy Księgi Popytu zgodnie z zapisem punktu 3.11.3 Prospektu Emisyjnego, Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości ustaloną cenę emisyjną akcji serii D która wynosi 31 złotych za jedną akcję.

  zobacz szczegóły
 • Ustalenie przedziału cenowego dla emisji akcji serii D

  Numer raportu: RB 43/2004   Sporządzono: 2004-08-03  

  W związku z rozpoczęciem w dniu 5 sierpnia 2004 roku Publicznej Oferty 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, zgodnie z zapisem punktu 3.11.2 z Prospektu Emisyjnego, Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości przedział cenowy dla emisji akcji serii D który wynosi od 30 do 34 złotych za jedną akcję.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 42/2004   Sporządzono: 2004-07-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 29 lipca 2004 roku została zawarta umowa najmu z "ELAS BUSINESS DEVELOPMENT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ostrobramskiej nr 75C. Na mocy umowy, ALMA MARKET SA zostanie najemcą powierzchni, na której będzie prowadziła sprzedaż detaliczną w obiekcie o nazwie ALMA DELIKATESY w Centrum Handlowo-Usługowym "PROMENADA" w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego SA-QSr

  Numer raportu: RB 41/2004   Sporządzono: 2004-07-26  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, iż zmienia określony w RB 2/2004 z dnia 20-01-2004 roku, termin przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (SA-QSr) za II kwartał 2004 roku, z 10 sierpnia 2004 roku (wtorek)na 28 lipca 2004 roku (środa).

  zobacz szczegóły
 • Powołanie Członka Rady Nadzorczej

  Numer raportu: RB 39/2004   Sporządzono: 2004-07-21  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 lipca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej ALAMA MARKET SA Pana Jakuba Tropiło.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały powzięte przez NWZA ALMA MARKET SA w dniu 21 lipca 2004 roku

  Numer raportu: RB 38/2004   Sporządzono: 2004-07-21  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 21 lipca 2004 roku.

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na NWZA w dniu 21.07.2004 r.

  Numer raportu: RB 37/2004   Sporządzono: 2004-07-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2004 roku.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja osoby nadzorującej z pełnienia funkcji

  Numer raportu: RB 36/2004   Sporządzono: 2004-07-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2004 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Henryk Kuśnierz złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego i członka Rady Nadzorczej spółki z dniem 20 lipca 2004 roku.

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników ALMA MARKET SA i jej Grupy Kapitałowej na 2004 rok

  Numer raportu: RB 35/2004   Sporządzono: 2004-06-29  

  1. Zarząd "ALMA MARKET"S.A. informuje o podwyższeniu prognozowanego zysku netto ALMA MARKET SA na 2004 rok z kwoty 5,3 mln zł do kwoty 16,5 mln zł co oznacza wzrost o 211% w stosunku do sporządzonej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 10.05.2004 roku.Jednocześnie podwyższa prognozę zysku na działalności operacyjnej na 2004 rok z kwoty 8,4 mln zł do kwoty 22 mln zł.

  zobacz szczegóły
 • Wcześniejsza spłata kredytu rozwiązująca znaczącą umowę kredytową

  Numer raportu: RB 34/2004   Sporządzono: 2004-06-24  

  ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 23 czerwca 2004 roku w terminie wcześniejszym spłaciła kredyt obrotowy w kwocie 5 000 tys. zł do BRE Bank SA w Warszawie Oddział Regionalny Kraków. W związku z wcześniejszą spłatą kredytu, rozwiązaniu uległa umowa, która miała obowiązywać do dnia 30 września 2004 roku. Skutkiem wcześniejszej spłaty kredytu obrotowego będzie obniżenie kosztów finansowych związanych z jego obsługą.

  zobacz szczegóły
 • Spełnienie zobowiązania do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży

  Numer raportu: RB 33/2004   Sporządzono: 2004-06-23  

  W nawiązaniu do RB 31/2004 z dnia 17 czerwca 2004 roku, dotyczącego umowy sprzedaży nieruchomości przez "ALMA MARKET" SA na rzecz "Castorama Polska" Sp. z o.o. Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 22 czerwca 2004 roku na konto spółki ALMA MARKET SA wpłynęła zaliczka w kwocie: 18,910,000,00 (osiemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych od spółki "Castorama Polska " Sp. z o.o., której to wpłata była zobowiązaniem do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości przez ALMA MARKET SA na rzecz "Castorama Polska " Sp. z o.o.

  zobacz szczegóły
 • Zwołanie NWZA Spółki w dniu 21 lipca 2004 roku oraz porządek obrad

  Numer raportu: RB 32/2004   Sporządzono: 2004-06-22  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 21 lipca 2004 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 31/2004   Sporządzono: 2004-06-17  

  ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 16 czerwca 2004 roku została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości na rzecz "Castorama Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 30/2004   Sporządzono: 2004-06-15  

  W dniu 15 czerwca 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Henryka Kuśnierza, że w dniu 8 czerwca 2004 roku dokonał transakcji pakietowej w wyniku której zbył 209 665 akcji na okaziciela w spółce Alma Market SA, po cenie jednostkowej 24,00 zł.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 29/2004   Sporządzono: 2004-06-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 maja 2004 roku Rada Nadzorcza zgodnie z § 16 ustęp 2 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki za lata 2004 i 2005. Podmiotem, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa

  zobacz szczegóły
 • Zmiana nazwy i oznaczenia akcji spółki notowanych na GPW S.A. w związku ze zmianą nazwy spółki

  Numer raportu: RB 28/2004   Sporządzono: 2004-05-27  

  Zarząd „Alma Market” S.A. (dawniej F.H. „KrakChemia” S.A.) w związku ze zmianą nazwy spółki (RB 27/2004) informuje, iż począwszy od 31 maja 2004 roku akcje spółki będą notowane na GPW w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą „ALMA” i oznaczeniem „ALM”.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana nazwy spółki z F.H. "KrakChemia" SA na ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 27/2004   Sporządzono: 2004-05-21  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" SA, informuje, że w związku z podjętą w dniu 6 maja 2004 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. uchwałą zmieniającą dotychczasową nazwę spółki na ALMA MARKET Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 maja 2004 roku dokonał wpisu do KRS nowej nazwy spółki ALMA MARKET Spółka Akcyjna.

  zobacz szczegóły

TAGI