Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ustanowienie hipoteki

Numer raportu: RB 45/2004   Sporządzono: 2004-08-11  ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 10 sierpnia 2004 roku zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy którego dokonana zostanie zmiana zabezpieczenia hipotecznego tego kredytu poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 4 400 tys. zł, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki, położonej w Krakowie, objętej KW nr 238938 i wykreśleniu hipotek kaucyjnych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki, położonej w Krakowie, objętej KW nr 212002.

Kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie do 4 000 zł spółka wykorzystuje na finansowanie bieżącej działalności.

Zmiana zabezpieczenia hipotecznego kredytu w rachunku bieżącym związane jest z zaplanowaną ostateczną umową sprzedaży nieruchomości Dom Hobby Ogród na rzecz Castorama Polska Sp. z o.o.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowione zostanie obciążenie hipoteczne w księgach rachunkowych ALMA MARKET SA, wynosi 11 297 tys. zł.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy ALMA MARKET SA oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Banku na rzecz którego ustanowiona będzie hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego, umów kredytowych oraz gwarancji bankowych.

Kryterium uznania za znaczące aktywów na których ustanowiono hipotekę kaucyjną jest wartość tych aktywów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

Podstawa prawna : "RRM" §5 ust 1 pkt 1

TAGI