Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Jednolity tekst Statutu spółki

  Numer raportu: RB 26/2004   Sporządzono: 2004-05-21  

  Zarząd F.H. "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości jednolity tekst statutu spółki,w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Rejestrowego o zmianie treści statutu.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 25/2004   Sporządzono: 2004-05-13  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2004 roku została zawarta warunkowa umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości ze sprzedającym "Browary Polskie BROK-STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i dotyczy zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży na rzecz F.H. KrakChemia S.A. prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Rybniku o łącznej powierzchni
  11.723 m2 oraz prawa własności budowli i budynków położonych na działce, z przeznaczeniem na budowę centrum handlowego, w którym F.H. KrakChemia S.A. uruchomi Supermarket ALMA.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji Spółki

  Numer raportu: RB 24/2004   Sporządzono: 2004-05-12  

  W dniu 12 maja 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że w dniu 11 maja 2004 roku dokonał transakcji nabycia 100 000 akcji imiennych serii A w Spółce Firma Handlowa "KrakChemia" S.A., po cenie jednostkowej 24,00 zł.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie i zbycie akcji Spółki

  Numer raportu: RB 23/2004   Sporządzono: 2004-05-12  

  W dniu 12 maja 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Henryka Kuśnierza, że do dnia 12 maja 2004 roku dokonał nastepujacych transakcji

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników F.H. "KrakChemia" S.A. na 2004 rok

  Numer raportu: RB 22/2004   Sporządzono: 2004-05-10  

  1. Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje o podwyższeniu prognozowanego zysku netto Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. na 2004 rok z kwoty 4,1 mln zł do kwoty 5,3 mln zł co oznacza wzrost o 29% w stosunku do sporządzonej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 29.01.2004 roku. Jednocześnie podwyższa prognozę przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług na 2004 rok z kwoty 155 mln zł do kwoty 161 mln zł, co oznacza wzrost o 4% i podaje do publicznej wiadomości prognozę zysku z działalności operacyjnej na 2004 rok w wysokości 8,4 mln zł.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu nr 20/2004 dot. zmiany terminu przekazania raportu kwartalnego SA-QSr

  Numer raportu: RB 21/2004   Sporządzono: 2005-05-07  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w raporcie nr 20/2004 dotyczącym zmiany terminu przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego SA-Sr popełniono omyłkę co do daty jego publikacji.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego SA-QSr

  Numer raportu: RB 20/2004   Sporządzono: 2004-05-07  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż zmienia określony w RB 2/2004 z dnia 20-01-2004 roku, termin przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (SA-QSr)za I kwartał 2004 roku, z 11 maja 2004 roku (wtorek) ...

  zobacz szczegóły
 • Publikacja aktualnych oświadczeń dotyczących zasad ładu korporacyjnego w spółce

  Numer raportu: RB 19/2004   Sporządzono: 2004-05-06  

  Zarząd F.H. „KrakChemia” S.A. informuje, że na podstawie uchwał Rady Nadzorczej spółki oraz Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w dniu 6 maja 2004 roku Firma Handlowa „KrakChemia” S.A. przyjęła do stosowania trzy kolejne zasady ładu korporacyjnego, a mianowicie zasadę nr 27, 38 i 39, których treść brzmi

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy na WZA F.H. „KrakChemia” S.A. w dniu 6 maja 2004 roku

  Numer raportu: RB 18/2004   Sporządzono: 2004-05-06  

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Firmy Handlowej „KrakChemia” S.A. w dniu 6 maja 2004 roku

  zobacz szczegóły
 • Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

  Numer raportu: RB 17/2004   Sporządzono: 2004-05-06  

  Zarząd F.H. ”KrakChemia” S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 maja 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej F.H. „KrakChemia” S.A. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. „KrakChemia” S.A. w dniu 6 maja 2004 roku

  Numer raportu: RB 16/2004   Sporządzono: 2004-05-06  

  Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Handlowej „KrakChemia” S.A. w dniu 6 maja 2004 roku.

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

  Numer raportu: RB 15/2004   Sporządzono: 2004-04-29  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w dniu 6 maja 2004 roku.I.Projekty uchwał na ZWZA w 2004 roku

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji Spółki

  Numer raportu: RB 14/2004   Sporządzono: 2004-04-08  

  W dniu 8 kwietnia 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Grzegorza Pilcha, że do dnia 7 kwietnia 2004 roku jego współmałżonka zbyła 20 000 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 23,74 zł. Akcje te stanowią 0,62 % kapitału zakładowego Spółki i 0,36 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Zwołanie ZWZA, projekty emisji akcji, zmiana nazwy spółki

  Numer raportu: RB 13/2004   Sporządzono: 2004-04-06  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu na dzień 6 maja 2004 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania raportów rocznych SA-R i SA-RS

  Numer raportu: RB 12/2004   Sporządzono: 2004-04-05  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż zmienia określony w RB 2/2004 z dnia 20-01-2004 roku, termin przekazania raportu rocznego (SA-R) i skonsolidowanego raportu rocznego (SA-RS) z 29 kwietnia 2004 roku (czwartek) na 16 kwietnia 2004 roku (piątek).

  zobacz szczegóły
 • Zmiana umowy na umowę znaczącą oraz ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 11/2004   Sporządzono: 2004-04-01  

  1. Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2004 roku został zawarty z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, aneks do umowy o kredyt obrotowy złotowy, na mocy którego podwyższony został kredyt z kwoty 2 500 tys. zł do kwoty 5 000 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 10/2004   Sporządzono: 2004-03-08  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2004 roku została zawarta umowa o generalne wykonawstwo inwestycji z WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest generalne wykonanie przez WARBUD S.A. obiektu handlowo-usługowego ALMA Supermarket w Nowym Targu o powierzchni użytkowej 5 294 m2 dla F.H. "KrakChemia" S.A. Termin zakończenia realizacji inwestycji został wyznaczony w umowie na 30 września 2004 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 09/2004   Sporządzono: 2004-03-08  

  irma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2004 roku została zawiadomiona o zawarciu przez spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w dniu 2 marca 2004 roku umowy z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków o kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 800 tys. zł na okres od 4 marca 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku.

  zobacz szczegóły
 • Sprostowanie raportu dotyczącego nabycia akcji spółki

  Numer raportu: RB 08/2004   Sporządzono: 2004-02-26  

  Zarząd F.H. "KrakChemia" SA podaje do publicznej widomości sprostowanie raportu bieżącego nr 7/2004 z dnia 24.02.2004 roku, dotyczącego informacji o nabyciu akcji F.H. "KrakChemia" SA przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. "Skarbiec".

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji Spółki

  Numer raportu: RB 07/2004   Sporządzono: 2004-02-24  

  W dniu 23 lutego 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. "Skarbiec" z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji Spółki

  Numer raportu: RB 06/2004   Sporządzono: 2004-02-16  

  W dniu 16 lutego 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że do dnia 16 lutego 2004 roku nabył 2100 akcji imiennych serii A oraz 16 000 akcji na okaziciela Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., po średniej cenie jednostkowej 17,18 zł.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana umowy na umowę znaczącą

  Numer raportu: RB 05/2004   Sporządzono: 2005-04-12  

  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2004 roku został zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżacym z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, umowy o na mocy którego podwyższony ...

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników na 2004 rok

  Numer raportu: RB 04/2004   Sporządzono: 2004-01-29  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w związku z dokonaną transakcją zbycia 270 000 akcji zwykłych na okaziciela F.H. "KrakChemia" S.A. przez podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o., których wartość i cena sprzedaży w znaczny sposób rzutuje na wynik finansowy netto spółki zależnej, a której to transakcji w momencie sporządzania i publikowania prognoz nie można było przewidzieć, informuje o podwyższeniu prognozowanego skonsolidowanego zysku netto na 2004 rok z kwoty 6,2 mln zł do kwoty 7,7 mln zł co oznacza wzrost o 24% w stosunku do sporządzonej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 20.01.2004 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie przez podmiot zależny akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

  Numer raportu: RB 03/2004   Sporządzono: 2004-01-29  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 28.01.2004 roku, podmiot zależny KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w transakcjach pakietowych dokonał zbycia 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela F.H. "KrakChemia" S.A. na rzecz instytucji finansowych.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych

  Numer raportu: RB 02/2004   Sporządzono: 2004-01-20  

  Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2004 roku.

  zobacz szczegóły

TAGI