Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Nabycie i zbycie akcji

Numer raportu: RB 51/2004   Sporządzono: 2004-08-31  1. W dniu 31 sierpnia 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, że w dniu 31 sierpnia 2004 roku dokonał transakcji nabycia 100 000 akcji imiennych serii A w Spółce ALMA MARKET S.A., po cenie jednostkowej 27,00 zł.

Po nabyciu akcji objętych niniejszym zawiadomieniem posiada:

- 1 368 361 akcji, co stanowi 32,45 % kapitału zakładowego;
- 3 304 405 głosów, co stanowi 49,94 % ogólnej sumy głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Prezes Zarządu Jerzy Mazgaj poinformował, że inwestycja ma charakter długoterminowy.


2. W dniu 31 sierpnia 2004 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Grzegorza Pilcha, że do dnia 31 sierpnia 2004 roku:
- dokonał transakcji zbycia 40 160 akcji na okaziciela w Spółce ALMA MARKET S.A., po średniej cenie jednostkowej 30,99 zł.
- dokonał transakcji nabycia 40 040 akcji imiennych serii A w Spółce ALMA MARKET S.A.,
po cenie jednostkowej 27,00 zł.

Po zbyciu i nabyciu akcji objętych niniejszym zawiadomieniem posiada:
- 40 040 akcji, co stanowi 0,95 % kapitału zakładowego;
- 200 200 głosów, co stanowi 3,03 % ogólnej sumy głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 7, 21 "RRM GPW", Art.148, pkt 1 "PPO"

TAGI