Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Znacząca umowa z jednym podmiotem i ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: RB 50/2004   Sporządzono: 2004-08-27  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 27 sierpnia 2004 roku została zawarta umowa z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny Kraków, na mocy której Bank ten wystawił gwarancję w kwocie 400 tys. EUR na rzecz ELAS BUSINESS DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zabezpieczającą warunki umowy najmu którą ALMA MARKET SA podpisała z tą firmą (raport bieżący nr 42/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.).

Gwarancja obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2004 roku i jest ważna do 31 sierpnia 2005 roku.

ALMA MARKET SA od udzielonej gwarancji będzie uiszczać opłaty kwartalne na rzecz BRE Bank SA. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości ALMA MARKET SA w Krakowie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest zawarcie z jednym podmiotem (BRE Bank S.A.) w okresie ostatnich 12 miesięcy umów i aneksów do umów kredytowych i gwarancji, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy (łączna wartość tych umów 10 168 tys. zł) przekraczając 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

ALMA MARKET SA zawierała już z BRE Bank S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Augustiańska 15 umowy oraz aneksy do umów kredytowych i gwarancji w okresie ostatnich 12 miesięcy, z których aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 000 tys. zł (opisany w raporcie bieżącym nr 5/2004 z dnia 12.02.2004 r. i nr 45/2004 z dnia 11.08.2004 r.) jest umową o największej wartości.

Zabezpieczeniem gwarancji jest hipoteka kaucyjna w kwocie 420 tys. EUR na nieruchomości ALMA MARKET SA położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6 objętej księgą wieczystą KW 238938 i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków znajdujących się na nieruchomości objętej hipoteką.

Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowione zostało obciążenie hipoteczne w księgach rachunkowych ALMA MARKET SA, na które to aktywa składają się wieczyste użytkowanie gruntu oraz własność budynku stanowiącego odrębną nieruchomość wynosi 11 297 tys. zł.

Według posiadanej wiedzy, pomiędzy ALMA MARKET SA oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi BRE Bank S.A. na rzecz którego ustanowiona została hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami z ALMA MARKET SA i ze spółką zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz przytoczonych umów kredytowych i gwarancji bankowych.
Kryterium uznania za znaczące aktywów, na których ustanowiono hipotekę kaucyjną jest wartość tych aktywów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

"RRM": Par 5 ust 1 pkt. 1 i 3

TAGI