Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 42/2004   Sporządzono: 2004-07-28  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 29 lipca 2004 roku została zawarta umowa najmu z "ELAS BUSINESS DEVELOPMENT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ostrobramskiej nr 75C.

Na mocy umowy, ALMA MARKET SA zostanie najemcą powierzchni, na której będzie prowadziła sprzedaż detaliczną w obiekcie o nazwie ALMA DELIKATESY w Centrum Handlowo-Usługowym "PROMENADA" w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia rozpoczęcia sprzedaży przez ALMA MARKET w tym obiekcie z możliwością zawarcia umowy na kolejny 5 letni okres.

Wartość umowy najmu za podstawowy okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów w pierwszym roku jego działalności) wynosi równowartość w złotych polskich 5,9 mln EUR, co na dzień przekazania raportu stanowi 26,1 mln PLN.

W umowie najmu zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć nawet 10% wartości umowy w przypadku gdyby ALMA MARKET SA : nie otworzyła powierzchni handlowej w określonym dniu otwarcia, nie dostarczała (lub znacznie opóźniała się) z dostarczeniem określonych w umowie zabezpieczeń zapłaty czynszu najmu, zwlekała ze zwrotem powierzchni najmu po jego zakończeniu, jak też w trakcie trwania najmu nie dostarczała (lub znacznie opóźniała się) z dostarczaniem innych uzgodnionych w umowie dokumentów czy też nie wypełniała obowiązków wynikających z prowadzenia handlu na wynajętych powierzchniach najmu lub rozwiązała umowę z własnej winy. Przy czym określone w umowie zapisy dotyczące kar umownych mają charakter porządkowy i ewentualne ich naliczenie musiałoby być poprzedzone stosownym upomnieniem, stąd ryzyko nałożenia kar umownych, które mogłyby przekroczyć 10% wartości umowy jest kontrolowane.

Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar, przy czym niektóre ryzyka zostały ograniczone łączną kwotą.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

Par. 5 ust. 1 pkt 3 "RRM"

TAGI