Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Projekty uchwał na NWZA w dniu 21.07.2004 r.

Numer raportu: RB 37/2004   Sporządzono: 2004-07-13  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2004 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/07/04 o treści:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _________________________."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 2/07/04 o treści:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na sekretarza Zgromadzenia Pana/Panią _________________________."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/07/04 o treści:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/07/04 o treści:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach: ______________."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/07/04 o treści:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 6/07/04 o treści:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _________."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7/07/04 o treści:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 34/05/04 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2004 roku na podstawie art. 431 §1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zdanie pierwsze w pkt. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych) jednak nie większą niż 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych), tj. poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.216.990,00 złotych (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.416.990,00 złotych (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) jednak nie większej niż 4.216.990,00 złotych (cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)."
Pkt. 2 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie: "Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję akcji obejmującą nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) jednak nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."

Podstawa prawna : Par. 49 ust.1 pkt 3 i par. 66 ust.4 "RRM GPW"

TAGI