Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Numer raportu: RB 48/2004   Sporządzono: 2004-08-27  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 26 sierpnia 2004 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA wykreślając kapitał w wysokości 3 216 990,00 zł i wpisując 4 216 990,00 zł.

Po dokonaniu zmiany kapitału zakładowego, wysokość kapitału zakładowego ALMA MARKET SA wynosi 4 216 990,00 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 6 616 990.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało dokonane w związku z publiczną subskrypcją 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Kapitał zakładowy spółki po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego dzieli się na 4 216 990 akcji czterech serii:
- seria A złożona z 600 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złoty każda, uprzywilejowanych 5 głosami na WZA i prawem pierwszeństwa w spłacie przy podziale majątku,
- seria B złożona z 2 367 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- seria C złożona z 249 990 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda,
- seria D złożona z 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Podstawa prawna : Par. 5 ust. 1 pkt 12 RRM

TAGI