Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 43/2006   Sporządzono: 2006-12-22  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2006 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów o łącznej powierzchni 3969 m2 na rzecz firmy LEOPARD SA z siedzibą w Krakowie.

  zobacz szczegóły
 • Podwyższenie prognozowanych wyników netto Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA na 2006r.

  Numer raportu: RB 42/2006   Sporządzono: 2006-12-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że podjął decyzję o podwyższeniu prognoz skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA na 2006 rok z kwoty 13,5 mln zł do kwoty przynajmniej 15 mln zł, co oznacza minimalny wzrost o 11 w stosunku do sporządzonej wcześniej prognozy przekazanej do publicznej wiadomości.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 41/2006   Sporządzono: 2006-11-14  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 13 listopada 2006 roku została zawarta umowa najmu z Focus Park Toruń Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni (lokalu) w Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park”, które znajdować się będzie w Jeleniej Górze.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 40/2006   Sporządzono: 2006-11-14  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 13 listopada 2006 roku została podpisana umowa najmu z Focus Park Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu, w Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park”, które znajdować się będzie w Gliwicach.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania umowy w zakresie wyłączności dystrybucji

  Numer raportu: RB 39/2006   Sporządzono: 2006-11-06  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Spółka podpisała umowę z włoską firmą Corsino Corsini Spa dotyczącą wyłączności sprzedaży produktów tej firmy w Polsce. Corsino Corsini Spa jest producentem najwyższej jakości odmian kawy z całego Świata, który posiada certyfikaty Uni EN ISO 9001:2000 oraz certyfikat Standard BRC.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 38/2006   Sporządzono: 2006-11-02  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 2 listopada 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z SEMAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA pomieszczeń położonych w Centrum handlowo-usługowym w Rzeszowie z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2006 roku.

  Numer raportu: RB 37/2006   Sporządzono: 2006-10-24  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że dokonuje zmiany, podanego w Raporcie Bieżącym nr 5/2006, terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2006 roku.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy w zakresie wyłączności dystrybucji

  Numer raportu: RB 36/2006   Sporządzono: 2006-10-23  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Spółka podpisała umowy z francuską firmą ARNOLC BIZAC S.A. ”LA TRUFLE CENDREE”, a także z włoską firmą PASTIFICIO AMBRA DI PUGLIA Spa, oraz rozpoczęła współpracę z włoską firmą FRANTOI CUTRERA DI CUTRERA GIOVANNI & C, snc.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 35/2006   Sporządzono: 2006-10-09  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 9 października 2006 roku wpłynęło postanowieniez Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu wpisu w dniu 2 października 2006 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o. do kwoty 6 000 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 34/2006   Sporządzono: 2006-08-09  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 8 sierpnia 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z City Park Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA pomieszczeń położonych w Poznaniu z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 33/2006   Sporządzono: 2006-08-04  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 3 sierpnia 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z „I.I.C Poland” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu położonego w Warszawie w centrum handlowo-usługowym „Skorosze Shopping Center” z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań spółki

  Numer raportu: RB 32/2006   Sporządzono: 2006-08-03  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2006 rok.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 31/2006   Sporządzono: 2006-08-02  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 31 lipca 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z „Echo Investment” SA z siedzibą w Kielcach. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu położonego w Warszawie z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ALMA Development Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 30/2006   Sporządzono: 2006-07-21  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 21 lipca 2006 roku spółka zależna ALMA Development Sp. z o.o. zawarła umowę kupna prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynku położonej w Warszawie przy ul. Złotej (kino „RELAX” ) ze spółką IF „MAX-FILM” SA z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 29/2006   Sporządzono: 2006-07-20  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z General City Center Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA Market S.A. powierzchni (lokalu) z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Market SA, znajdującego się w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 28/2006   Sporządzono: 2006-07-18  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 17 lipca 2006 roku spółka podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 3 lipca 2006 roku ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA w dniu 26 czerwca 2006 roku.

  Numer raportu: RB 27/2006   Sporządzono: 2006-06-26  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż  w korygowanym raporcie bieżącym w pozycji 2. błędnie podano procenty: posiadanych przez OFE PZU "Złota Jesień" głosów na ZWZA oraz ogólnej liczby głosów.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały powzięte przez ZWZA Alma Market SA w dniu 26 czerwca 2006 roku

  Numer raportu: RB 26/2006   Sporządzono: 2006-06-26  

  Uchwały powzięte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 26 czerwca 2006 roku  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 26 czerwca 2006 roku.

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2006 roku oraz informacje dla akcjonariuszy związane z zasadami ładu korporacyjnego

  Numer raportu: RB 25/2006   Sporządzono: 2006-06-16  

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 26 czerwca 2006 roku

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 24/2006   Sporządzono: 2006-06-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu  14 czerwca 2006 roku została zawarta umowa najmu z ISABEAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA powierzchni (lokalu) w Centrum Usługowo-Handlowym w Lublinie.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 23/2006   Sporządzono: 2006-06-13  

  W dniu 13 czerwca 2006 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja o nabyciu na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 czerwca 2006 roku 10 000 akcji Alma Market S.A. za kwotę 578 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy w zakresie wyłączności dystrybucji

  Numer raportu: RB 22/2006   Sporządzono: 2006-06-09  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Spółka podpisała w dniu 9 czerwca 2006 r:  - umowę z grecką firmą MEDBEST SA o sprzedaży jej produktów,  - porozumienie z włoską firmą FAKTORIE UMBRIE S.p.a. o sprzedaży jej produktów.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 21/2006   Sporządzono: 2006-06-08  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 8 czerwca 2006 roku została zawarta umowa najmu z Rekord Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA powierzchni (lokalu) w nieruchomości w Pruszkowie.

  zobacz szczegóły
 • Zwołanie i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Numer raportu: RB 20/2006   Sporządzono: 2006-05-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 26 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 w Krakowie, Wzgórze Wawelskie 9, w „Restauracji na Wawelu”, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 19/2006   Sporządzono: 2006-05-16  

  W dniu 16 maja 2006 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Mariusza Wojdona o nabyciu na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 maja 2006 roku 6 000 akcji Alma Market S.A. za kwotę 468 tys. zł.

  zobacz szczegóły

TAGI