Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 33/2006   Sporządzono: 2006-08-04  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 3 sierpnia 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z „I.I.C Poland” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu położonego w Warszawie w centrum handlowo-usługowym „Skorosze Shopping Center” z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia, z możliwością porozumienia w sprawie zawarcia nowej umowy najmu przedmiotowego lokalu na okres kolejnych 10 lat. Wartość umowy za okres pierwszych 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wyniesie około 15,9 mln zł.

Przewidywanym terminem przekazania przez „I.I.C Poland” Sp. z o.o. powierzchni najmu ALMA MARKET SA jest grudzień 2006 roku. W przypadku, gdy w ciągu 18 miesięcy od przewidywanej daty przekazania nie nastąpi przekazanie przedmiotowego lokalu, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia umowy.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty po stronie najemcy kary umownej, której maksymalna wysokość może przekroczyć 200 tys. euro w przypadku rozwiązania umowy najmu przed upływem okresu najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy. Zapłata kary umownej wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI