Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.

Numer raportu: RB 28/2006   Sporządzono: 2006-07-18  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 17 lipca 2006 roku spółka podpisała aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 3 lipca 2006 roku ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.

Aneks do umowy pożyczki podwyższył kwotę udzielonej pożyczki z kwoty 9 mln zł do kwoty 16 mln zł na okres do dnia 30 czerwca 2007 roku.

Oprocentowanie udzielonej pożyczki zostało oparte o stopę WIBOR 1m plus marża i nie odbiega od warunków finansowych stosowanych dla tego typu umów.

Spółka zależna Alma Development Sp. z o.o. przeznaczy kwotę udzielonej pożyczki na inwestycje związane z zakupem nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych między innymi pod obiekty handlowe ALMA MARKET SA.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI