Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 43/2006   Sporządzono: 2006-12-22  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 22 grudnia 2006 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów o łącznej powierzchni 3969 m2 na rzecz firmy LEOPARD SA z siedzibą w Krakowie.

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa zawiera zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 30 czerwca 2008 roku za cenę 12 180 tys. zł netto plus podatek VAT. Na dzień podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży, wartość ewidencyjna sprzedawanych aktywów w księgach rachunkowych spółki wynosi 1 743 tys. zł.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółka zawarła już inną umowę z LEOPARD SA z siedzibą  w Krakowie. Łączna wartość wszystkich umów wynosi 16 800 tys. zł. Łącznie zawarte umowy spełniają więc kryterium znaczącej umowy, przy czym umową o najwyższej wartości jest opisana wyżej przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie.

TAGI