Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 34/2006   Sporządzono: 2006-08-09  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 8 sierpnia 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z City Park Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA pomieszczeń położonych w Poznaniu z przeznaczeniem na obiekt handlowy Delikatesy ALMA.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia, ze zobowiązaniem się stron do zawarcia nowej umowy najmu na okres kolejnych 10 lat. Wartość umowy za okres 20 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat wyniesie około 9,3 mln zł.

Przewidywanym terminem przekazania przez City Park Sp. z o.o. przedmiotu najmu ALMA MARKET SA jest maj 2007 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market SA.

TAGI