Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 31/2006   Sporządzono: 2006-08-02  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w dniu 31 lipca 2006 roku spółka podpisała umowę najmu z „Echo Investment” SA z siedzibą w Kielcach.

Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu położonego w Warszawie z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA.

Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony wynoszący 10 lat licząc od dnia rozpoczęcia przez ALMA Market SA działalności handlowej w przedmiotowym lokalu.

Planowaną datą przejęcia przez ALMA Market SA obiektu handlowego do wyposażenia i rozpoczęcia działalności jest marzec 2008 roku. W przypadku, gdy przekazanie przedmiotu najmu nie nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 roku umowa wygasa w dniu 1 stycznia 2010 roku.

Wartość umowy za okres 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat) przekroczy 9,7 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA Market S.A.

TAGI