Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 18/2006   Sporządzono: 2006-05-05  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 4 maja 2006 roku wpłynęło postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu wpisu w dniu 25 kwietnia 2006 roku podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o. do kwoty 2 500 tys. zł.

  zobacz szczegóły
 • Korekta do rocznego raportu skonsolidowanego (RS) za 2005 rok

  Numer raportu: RB 17/2006   Sporządzono: 2006-04-28  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, iż w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2006 roku „Skonsolidowanym raporcie rocznym” (RS) za 2005 rok

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2006 roku.

  Numer raportu: RB 16/2006   Sporządzono: 2006-04-25  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że dokonuje zmiany, podanego w Raporcie Bieżącym nr 5/2006, terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2006 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 15/2006   Sporządzono: 2006-04-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 24 kwietnia 2006 roku została zawarta warunkowa umowa najmu z FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA powierzchni (lokalu) w Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar” przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 14/2006   Sporządzono: 2006-04-13  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 13 kwietnia 2006 Spółka zawarła umowę najmu z Focus Park Bydgoszcz Sp. z o.o. i podpisała list intencyjny w sprawie najmu z Focus Park Gliwice Sp. z o.o.

  zobacz szczegóły
 • Udzielenie pożyczki spółce zależnej

  Numer raportu: RB 13/2006   Sporządzono: 2006-03-29  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 28 marca 2006 roku spółka podpisała aneks do wcześniej zawartej umowy pożyczki (15 marca 2006 roku) ze spółką zależną Krakchemia SA na mocy którego, podwyższona zostanie kwota udzielonej pożyczki z 1 000 tys. zł do kwoty 11 000 tys. zł. z terminem spłaty do 29 grudnia 2006 roku.

  zobacz szczegóły
 • Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej

  Numer raportu: RB 12/2006   Sporządzono: 2006-03-29  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 29 marca 2006 roku udzielił spółce zależnej Krakchemia SA poręczenia wekslowego do kwoty 22 000 tys. zł na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., które będzie zabezpieczać roszczenia tej spółki z tytułu ewentualnie niezapłaconych zobowiązań handlowych przez spółkę zależną.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy w zakresie wyłączności dystrybucji

  Numer raportu: RB 11/2006   Sporządzono: 2006-03-29  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że rozpoczęła współpracę z FRANTOIO DI SANP`AGATA D`ONEGLIA DI MELA C&C.S.A.S. - włoskim producentem najwyższej jakości oliwy.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia wykonywania usługi pośrednictwa finansowego

  Numer raportu: RB 10/2006   Sporządzono: 2006-03-29  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że począwszy od kwietnia 2006 roku ALMA MARKET SA we współpracy z GE Money Bank SA rozpoczyna wydawanie kart Visa ALMA Prestige GE Money Bank oraz Visa ALMA GE Money Bank.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 09/2006   Sporządzono: 2006-02-23  

  W dniu 23 lutego 2006 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora Finansowego Mariusza Wojdona o nabyciu na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 lutego 2006 roku 10 000 akcji Alma Market S.A. za kwotę 391 649 złotych.

  zobacz szczegóły
 • Udzielenie poręczenia wekslowego spółce zależnej

  Numer raportu: RB 08/2006   Sporządzono: 2006-02-22  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 21 lutego 2006 roku udzielił spółce zależnej Krakchemia SA poręczenia wekslowego do kwoty 19 000 tys. zł na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., które będzie zabezpieczać roszczenia tej spółki z tytułu ewentualnie niezapłaconych zobowiązań handlowych przez spółkę zależną.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 07/2006   Sporządzono: 2006-02-21  

  W dniu 21 lutego 2006 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja o nabyciu na sesji Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. w dniu 21 lutego 2006 roku 15 650 akcji Alma Market S.A. za kwotę 546 885 złotych.

  zobacz szczegóły
 • Prognoza wyników na 2006 rok

  Numer raportu: RB 06/2006   Sporządzono: 2006-02-14  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że podjął decyzję o przekazaniu prognozy skonsolidowanego wyniku finansowego netto na 2006 rok do wiadomości publicznej. Grupa Kapitałowa ALMA MARKET SA w 2006 roku zrealizuje skonsolidowany zysk netto na poziomie 13,5 mln zł.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku

  Numer raportu: RB 05/2006   Sporządzono: 2006-01-31  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku

  zobacz szczegóły
 • Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku

  Numer raportu: RB 04/2006   Sporządzono: 2006-01-31  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2005 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 03/2006   Sporządzono: 2006-01-23  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 20 stycznia 2006 roku została zawarta warunkowa umowa najmu z LC CORP Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni (lokalu) w Centrum Handlowo-Usługowym ARKADY Wrocławskie przy Placu Powstańców Śląskich we Wrocławiu.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 02/2006   Sporządzono: 2006-01-17  

  Alma Market S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2006 roku została zawarta w formie aktu notarialnego zobowiązująca warunkowa umowa przedwstępna ustanowienia oraz nabycia odrębnej własności lokalu użytkowego w Warszawie przy ulicy Grójeckiej od osób fizycznych i spółki TRITON Development Sp. z.o.o.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd spółki zależnej Alma Development Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 01/2006   Sporządzono: 2006-01-03  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 02 stycznia 2006 roku wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 12 grudnia 2005 roku wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: Alma Development Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie

  zobacz szczegóły

TAGI