Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 41/2006   Sporządzono: 2006-11-14  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 13 listopada 2006 roku została zawarta umowa najmu z Focus Park Toruń Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA powierzchni (lokalu) w Centrum Handlowo-Usługowym „Focus Park”, które znajdować się będzie w Jeleniej Górze. Umowa została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia przekazania lokalu Alma Market SA w tym obiekcie handlowym z opcjami zawarcia nowej umowy najmu na okres kolejnych 10 lat. Wartość umowy najmu za okres pierwszych 10 lat najmu (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych w pierwszym roku działalności) wynosi 10 441 tys. zł.

Przewidywanym terminem otwarcia Centrum w Jeleniej Górze jest IV kwartał 2008 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

„Focus Park Toruń Bis” Sp. z o.o. jest spółką celową utworzoną przez brytyjską grupę kapitałową PARKRIDGE. Alma Market SA posiada już zawarte w latach 2004-2006 umowy z Grupą PARKRIDGE na najem powierzchni handlowych. W okresie ostatnich 12 miesięcy zawarte zostały umowy ze spółkami Grupy PARKRIDGE o łącznej wartości 55,0 mln zł (o których spółka informowała w raportach bieżących), przy czym umową o największej wartości jest umowa ze Spółką „Focus Park Gliwice” Sp. z o.o.

TAGI