Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Rejestracja zmian w statucie Spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

  Numer raportu: RB 28/2017   Sporządzono: 2017-02-07  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 lutego 2017r. zmian w statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 4 i uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2017 roku (o uchwałach podjętych w dniu 4 stycznia 2017 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer RB 01/2017).

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A. w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 27/2017   Sporządzono: 2017-02-06  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuję, iż w dniu 6 lutego 2017 r. otrzymał oświadczenie Pana Piotra Bryły o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 26/2017   Sporządzono: 2017-02-03  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 3 luty 2017 roku zawiadomienie od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 0% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 25/2017   Sporządzono: 2017-02-02  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 2 luty 2017 roku zawiadomienie od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 6,33% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Alma Market S.A. w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 24/2017   Sporządzono: 2017-02-01  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 01.02.2017 r. wpłynęły do Spółki rezygnacje z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od następujących osób: Jerzy Mazgaj, Barbara Mazgaj, Wojciech Mazgaj, Andrzej Kardasiński.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 23/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 230 stycznia 2017 roku zawiadomienie od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 0% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 22/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 30 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 36,28% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 21/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Wniosek zarządcy o umorzenie postępowania sanacyjnego.

  Numer raportu: RB 20/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną o złożeniu w dniu 30 stycznia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku zarządcy masy sanacyjnej o umorzenie postępowania sanacyjnego Spółki na podstawie art. 325 ust. 1 pkt. 1), art. 355 ust. 2 i art. 326 ust. 2 i 3 ustawy Pr. Restrukturyzacyjne. 

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 19/2017   Sporządzono: 2017-01-26  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dwa zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Treść zawiadomień, o których mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 18/2017   Sporządzono: 2017-01-25  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 25 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 39,73% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 17/2017   Sporządzono: 2017-01-25  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 25 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 16/2017   Sporządzono: 2017-01-24  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 24 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 44,77% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 15/2017   Sporządzono: 2017-01-24  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

  Numer raportu: RB 14/2017   Sporządzono: 2017-01-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 13/2017   Sporządzono: 2017-01-23  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 23 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Korekta do raportu bieżącego o numerze RB 11/2017

  Numer raportu: RB 12/2017   Sporządzono: 2017-01-20  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji informuję o korekcie do raportu bieżącego o numerze RB11/2017. Poprawne zawiadomienia do raportu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 11/2017   Sporządzono: 2017-01-20  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dwa zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Treść zawiadomień, o których mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych

  Numer raportu: RB 10/2017   Sporządzono: 2017-01-20  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych w Spółce. 

  zobacz szczegóły
 • Złożenie do sądu wniosku o wyrażenie zgody na zawacie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

  Numer raportu: RB 09/2017   Sporządzono: 2017-01-17  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. uzyskał informację o złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej Spółki wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki (dalej: „Umowa dzierżawy”).

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

  Numer raportu: RB 08/2017   Sporządzono: 2017-01-13  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 stycznia 2017 r. zmian w statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 15 listopada 2016 roku (o uchwałach podjętych w dniu 15 listopada 2016 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 34/2016).

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 07/2017   Sporządzono: 2017-01-13  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  dwa zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Treść zawiadomień, o których mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 06/2017   Sporządzono: 2017-01-11  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 11 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 46,90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Opłacenie akcji nowej emisji serii H

  Numer raportu: RB 05/2017   Sporządzono: 2017-01-11  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2017 r. nastąpiło opłacenie emisji akcji serii H, tj. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 04/2017   Sporządzono: 2017-01-10  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły

TAGI