Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 4 stycznia 2017 r.

  Numer raportu: RB 03/2017   Sporządzono: 2017-01-05  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 4 stycznia 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Korekta do raportu bieżącego o numerze RB 42/2017

  Numer raportu: RB 02/2017   Sporządzono: 2017-01-04  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuję o korekcie ostatnio opublikowanego raportu bieżącego o numerze RB 42/2017. Prawidłowy numer raportu to: RB 01/2017

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 4 stycznia 2017 roku

  Numer raportu: RB 01/2017   Sporządzono: 2017-01-04  


  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 stycznia 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta oraz oddalenie wniosków o upadłość Emitenta

  Numer raportu: RB 41/2016   Sporządzono: 2016-12-15  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2016 roku powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 15 grudnia 2016 rok postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z dnia 14 lipca 2015 r. poz. 978 ze zm., dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

  zobacz szczegóły
 • Uzupełnienie porządku obrad NWZA na żądanie Akcjonariusza

  Numer raportu: RB 40/2016   Sporządzono: 2016-12-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 4 stycznia 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki  wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie spółki zależnej

  Numer raportu: RB 39/2016   Sporządzono: 12-12-2016  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie uchwały wspólników spółki zależnej pod firmą: Tarnów – AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również „Spółką”, w dniu 12 grudnia 2016 r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z umową spółki komandytowej.

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie spółki zależnej

  Numer raportu: RB 38/2016   Sporządzono: 12-12-2016  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie uchwały wspólników spółki zależnej pod firmą: Kraków 2 – AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również „Spółką”, w dniu 12 grudnia 2016 r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z umową spółki komandytowej.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 37/2016   Sporządzono: 2016-12-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 stycznia 2017 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie spółki zależnej

  Numer raportu: RB 36/2016   Sporządzono: 2016-11-25  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie uchwały wspólników spółki zależnej pod firmą: Kraków 1 – AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również „Spółką”, w dniu 25 listopada 2016 r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z umową spółki komandytowej.

   

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 15 listopada 2016 r.

  Numer raportu: RB 35/2016   Sporządzono: 2016-11-16  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 15 listopada 2016 roku...

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 15 listopada 2016 roku; zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki

  Numer raportu: RB 34/2016   Sporządzono: 2016-11-15  

  I. Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 listopada 2016 roku.

  zobacz szczegóły
 • Odwołanie prognoz finansowych na 2016 rok Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 33/2016   Sporządzono: 2016-11-14  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) odwołuje przekazaną do publicznej wiadomości w dniu 16 września 2016 roku w raporcie bieżącym nr 23/2016 skorygowaną prognozę w zakresie planowanej wielkości przychodów ze sprzedaży za 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych

  Numer raportu: RB 32/2016   Sporządzono: 2016-11-07  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych w Spółce.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 31/2016   Sporządzono: 2016-10-19  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  na dzień 15 listopada 2016 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 10, XIII p.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna o kwestionowaniu skuteczności wypowiedzenia umów kredytowych oraz braku spłaty umów kredytowych

  Numer raportu: RB 30/2016   Sporządzono: 2016-10-18  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. (dalej: „Spółka”), w związku z otrzymanymi pismami o wypowiedzeniu umów kredytowych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) (o czym informowano w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 11.10.2016 roku) informuje, że nie zostały spłacone we wskazanym przez Bank terminie 7 dni od dnia otrzymania pism

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości

  Numer raportu: RB 29/2016   Sporządzono: 2016-10-14  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o złożeniu w dniu 14 października 2016 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. 

  zobacz szczegóły
 • Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zabezpieczenia majątku dłużnika Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 28/2016   Sporządzono: 2016-10-12  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 12 października 2016 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił o zabezpieczeniu majątku dłużnika Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

  zobacz szczegóły
 • Wypowiedzenie umów kredytowych

  Numer raportu: RB 27/2016   Sporządzono: 2016-10-11  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu wypowiedzenia umów kredytowych zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja członka Zarządu Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 26/2016   Sporządzono: 2016-09-22  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2016 roku pan Mariusz Wojdon złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku i wniosku o jego wspólne rozpoznanie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

  Numer raportu: RB 25/2016   Sporządzono: 2016-09-21  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o otrzymaniu informacji o złożeniu w dniu 20 września 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna o planowanych istotnych zwolnieniach grupowych

  Numer raportu: RB 24/2016   Sporządzono: 2016-09-21  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o planowanych istotnych zwolnieniach grupowych w Spółce.

  zobacz szczegóły
 • Korekta prognoz jednostkowych wyników finansowych na 2016 rok Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 23/2016   Sporządzono: 2016-09-16  

  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") w związku z przekazaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 09/2016 w dniu 21 marca 2016 roku prognozą wybranych jednostkowych wyników finansowych Spółki na 2016 rok, mając na uwadze wielkość zrealizowanej sprzedaży w okresie 2 miesięcy trzeciego kwartału roku i poziom zrealizowanej sprzedaży w pierwszej połowie września 2016 roku oraz założenia zawarte w złożonym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i założenia zawartego w nim wstępnego planu restrukturyzacyjnego, podjął decyzję o zmianie opublikowanych prognoz finansowych na 2016 rok w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku netto.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Spółki w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 22/2016   Sporządzono: 2016-09-15  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o złożeniu w dniu 15 września 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Spółki

  Numer raportu: RB 21/2016   Sporządzono: 2016-09-15  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że w dniu 5 września 2016 r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: Prawo restrukturyzacyjne). Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki oraz akcjonariuszy. Spółka podjęła decyzję o  konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Przegląd opcji strategicznych dla Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 20/2016   Sporządzono: 2016-08-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”, „Emitent”) mając na uwadze dalszy rozwój Emitenta, informuje o podjęciu decyzji o przeglądzie przez Emitenta opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej.

  zobacz szczegóły

TAGI