Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Wypowiedzenie umów kredytowych

Numer raportu: RB 27/2016   Sporządzono: 2016-10-11  Zarząd Spółki Alma Market S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu wypowiedzenia umów kredytowych zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.
Wypowiedzenie dotyczy:
- Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 27.06.2013 roku z późn. zm.,
- Umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 04.03.2010 roku z późn. zm.,
- Umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 24.09.2007 roku z późn. zm.
 
Bank wypowiada ww. umowy kredytowe z powodu zagrożenia upadłością.
Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza obowiązek spłaty całej kwoty zadłużenia w terminie wypowiedzenia, która wraz z wymagalnymi odsetkami na dzień 3 października 2016 roku wynosi ogółem 60 884 107,17 zł.

O ww. umowach Spółka informowała w raportach bieżących nr: 11/2013 z dnia 27.06.2013 roku, 03/2010 z dnia 04.03.2010 roku, 35/2007 z dnia 25.09.2007 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 20% wartości kapitałów własnych Spółki.


Podstawa prawna:
art. 17 – MAR