Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Informacja poufna o kwestionowaniu skuteczności wypowiedzenia umów kredytowych oraz braku spłaty umów kredytowych

Numer raportu: RB 30/2016   Sporządzono: 2016-10-18  Zarząd Spółki Alma Market S.A. (dalej: „Spółka”), w związku z otrzymanymi pismami o wypowiedzeniu umów kredytowych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) (o czym informowano w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 11.10.2016 roku) informuje, że nie zostały spłacone we wskazanym przez Bank terminie 7 dni od dnia otrzymania pism:
- kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 27.06.2013 roku z późn. zm.,
- kredyt inwestycyjny w walucie polskiej z dnia 04.03.2010 roku z późn. zm.,
- kredyt inwestycyjny w walucie polskiej z dnia 24.09.2007 roku z późn. zm.
z uwagi na fakt, że Zarząd Spółki kwestionuje skuteczność przedmiotowych wypowiedzeń, jako dokonanych z naruszeniem postanowień Umów Kredytowych oraz art. 75 i art. 75c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm..

Podstawa prawna:
art. 17 – MAR