Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Informacja poufna dotycząca złożenia przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości

Numer raportu: RB 29/2016   Sporządzono: 2016-10-14  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o złożeniu w dniu 14 października 2016 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. Spółka wskazała we wniosku, że podtrzymuje w całości i popiera wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego z dnia 15 września 2016 r., wyrażając przekonanie o powodzeniu działań sanacyjnych Spółki i głęboko je popierając, jednakże z ostrożności, z uwagi na fakt, że do dnia dzisiejszego nie została wydana decyzja sądowa w jego przedmiocie, Zarząd podjął decyzję o złożeniu również wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek będzie uzupełniany po jego złożeniu. Jednocześnie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego jest podtrzymywany przez Spółkę.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna