Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana znaczącej umowy

Numer raportu: RB 05/2003   Sporządzono: 2003-02-25  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A informuje, że w dniu 24 lutego 2003 roku podpisała aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z POLIMAR 8 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w myśl którego przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 31.05.2003 r. po spełnieniu warunków określonych w umowie przedwstępnej sprzedaży. Przedmiotem przedwstępnej umowy (raport RB 5/2002) jest zobowiązanie F.H. "KrakChemia" S.A. do sprzedaży działek, znajdujących się w Nowym Targu za cenę 5 300 000 zł, przy czym wpłacona zaliczka stanowi 35% ceny nieruchomości. Ponadto umowa przedwstępna sprzedaży zawiera szereg warunków zawieszających, które strony zobowiązują się wzajemnie spełnić w czasie trwania tej umowy. Warunkiem rozwiązującym, który nie wywołują skutków finansowych dla stron jest upływ ostatecznej daty zawarcia umowy przyrzeczonej i nie spełnienie jednego z warunków zawieszających umowy. Jedynie w przypadku gdy spełnione zostaną wszystkie warunki, a jedna ze stron będzie się uchylać od zawarcia umowy sprzedaży, strony przewidziały karę umowną w wysokości 1 000 tys. zł, przy czym wówczas strony mogą również dochodzić na drodze sądowej kwot przewyższających karę umowną.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A .

Podstawa prawna :
Par 5 ust.1 pkt 3 i par 9 RRM GPW

TAGI