Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 01/2003   Sporządzono: 2003-01-16  Firma Handlowa „KrakChemia” S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2003 roku otrzymała od spółki zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. informację, że zostało zmienione porozumienie handlowe pomiędzy tą spółką a PKN ORLEN S.A. w sprawie wysokości limitu zobowiązań handlowych KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. wobec PKN ORLEN S.A. Obecnie limit ten wynosi 6 300 tys. zł i w związku z powyższym wystawione poręczenie wekslowe przez Firmę Handlową „KrakChemia” S.A. na rzecz PKN ORLEN S.A. za ewentualne niezapłacone zobowiązania handlowe KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. nie będą przekraczać kwoty tego limitu. Porozumienie handlowe nie określa czasu jego obowiązywania, a poręczenie wekslowe dotyczy ewentualnych niezapłaconych zobowiązań handlowych, które mogą powstawać w czasie współpracy w oparciu o to porozumienie. Nie zostały ustalone żadne warunki finansowe pomiędzy Firmą Handlową „KrakChemia” S.A. i jej spółką zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. w związku z udzielonym poręczeniem wekslowym. Kryterium uznania porozumienia i udzielonego poręczenia za znacząc, jest wartość ewentualnych zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego przez spółkę zależną i wartość poręczenia wekslowego udzielonego spółce zależnej przez F.H. „KrakChemia” S.A. przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej „ KrakChemia” S.A.

Podstawa prawna
RRM §5 ust 1 pkt 3 i 9 w związku z § 9 i 15

TAGI