Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Numer raportu: RB 04/2003   Sporządzono: 2003-02-10  Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. informuje, że w dniu 10 lutego 2003 r. ustanowiła hipotekę kaucyjną w kwocie 2 000 tys. zł na rzecz PKO BP SA VI Oddział w Krakowie na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6 objętej księgą wieczystą KW 212001 i cesję praw z polisy ubezpieczeniowej budynków znajdujących się na nieruchomości objętej tą hipoteką, tytułem zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez ten Bank spółce zależnej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. W dniu 31 stycznia 2003 roku Spółka zależna KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 tys. zł, zawartej w dniu 06 lutego 2001 roku z PKO Bank Polski S.A. VI Oddział W Krakowie, na mocy którego kredyt ten został przedłużony na kolejny rok, oraz zmianie uległy warunki jego zabezpieczenia.

Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiona została hipoteka, na które to aktywa składają się wieczyste użytkowanie gruntu oraz własność budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w księgach rachunkowych F.H. "KrakChemia" S.A. wynosi 10 834 tys. zł. Według posiadanej wiedzy, pomiędzy F.H. "KrakChemia" S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem PKO BP SA oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Banku PKO BP SA na rzecz którego ustanowiona została hipoteka, nie występują żadne powiązania, poza umowami ze spółką zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. dotyczącymi współpracy w zakresie obsługi rachunku bankowego oraz umów kredytowych.

Kryterium uznania za znaczące aktywów na których ustanowiono hipotekę kaucyjną jest wartość tych aktywów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.

Podstawa prawna :
Par.5 pkt 1 ust 1 RRM GPW

TAGI