Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: RB 60/2008   Sporządzono: 2008-11-28  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał datowane na 25 listopada 2008 r., zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 87 ust. 1 pkt. 1a, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami) w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (Fundusz), Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (PTE PZU S.A) niniejszym zawiadamia, że w wyniku zwiększenia kapitału zakładowego spółki Alma Market SA poprzez rejestrację akcji nowej emisji w dniu 13 listopada 2008 r, upublicznionej przez spółkę w komunikacie z dnia 21 listopada 2008 r, ilość akcji spółki posiadana przez Fundusz uprawnia do dysponowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce. 

Ilość akcji i głosów posiadane przez OFE PZU „Złota Jesień” przed i po zmianie kapitału zakładowego:

Przed zwiększeniem kapitału: Liczba posiadanych akcji – 723 288; Procentowy udział w kapitale zakładowym – 16,75; Liczba głosów z posiadanych akcji – 723 288; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 10,77. 

Po zwiększeniu kapitału: Liczba posiadanych akcji – 723 288; Procentowy udział w kapitale zakładowym – 13,32; Liczba głosów z posiadanych akcji - 723 288; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 9,24.”

TAGI