Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

  Numer raportu: RB 39/2017   Sporządzono: 2017-02-20  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, informuje że w dniu 20 lutego 2017 roku została  podpisana pomiędzy Zarządcą masy sanacyjnej Spółki a spółką Alma Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki w obiekcie handlowym – supermarket w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 (dalej: „Umowa dzierżawy”).

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie przez sąd wniosku o powołanie Rady Wierzycieli

  Numer raportu: RB 38/2017   Sporządzono: 2017-02-16  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. doręczono Spółce postanowienie z dnia 10 lutego 2017 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o oddaleniu wniosków wierzycieli PKO BP SA, BZWBK SA oraz Bać-Pol SA o powołanie Rady Wierzycieli. Postanowienie nie zawiera uzasadnienia.

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie przez sąd wniosku o wyrażenie zgody na zawacie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wraz z prawem pierwokupu

  Numer raportu: RB 37/2017   Sporządzono: 2017-02-16  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. doręczono Spółce postanowienie z dnia 10 lutego 2017 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o oddaleniu wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wraz z przyznaniem prawa pierwokupu w kształcie, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

  zobacz szczegóły
 • Wyrażenie zgód przez sąd na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz na sprzedaż zapasów towarowych

  Numer raportu: RB 36/2017   Sporządzono: 2017-02-16  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2017 roku otrzymał informację o wydaniu postanowienia z dnia 15 lutego 2017 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o wyrażeniu zgody na zawarcie ze spółką Alma Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki w obiekcie handlowym – supermarkecie w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 (dalej: „Umowa dzierżawy”).

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 35/2017   Sporządzono: 2017-02-15  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 marca 2017 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

  zobacz szczegóły
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

  Numer raportu: RB 34/2017   Sporządzono: 2017-02-14  

  Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w związku z wydanym nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, w dniu 14 lutego 2017 r., na podstawie art. 334 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, złożyła uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku.  Wniosek został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego nr RB 32/2017

  Numer raportu: RB 33/2017   Sporządzono: 2017-02-14  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji informuję o korekcię do raportu bieżącego nr RB 31/2017. O złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej wniosku o umorzenie postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 20/2017 z dnia 30.01.2017 r.

  zobacz szczegóły
 • Podjęcie decyzji o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

  Numer raportu: RB 32/2017   Sporządzono: 2017-02-13  

  Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w związku z wydanym nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 31/2016, Spółka podjęła decyzję o sporządzeniu wniosku o upadłość Spółki obejmującej likwidację majątku. 

  zobacz szczegóły
 • Umorzenie postępowania sanacyjnego Emitenta

  Numer raportu: RB 31/2017   Sporządzono: 2017-02-13  

  Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 13 lutego 2017 roku powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 10 lutego 2017 roku postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Emitenta. Postanowienie nie jest prawomocne. O złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej wniosku o umorzenie postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 41/2016 z dnia 15.12.2016 r.

  zobacz szczegóły
 • Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 30/2017   Sporządzono: 2017-02-09  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 08 lutego 2017 roku zawiadomienie od Pana Tomasza Żarneckiego, o zwiększeniu łącznego zaangażowania do poziomu 40,86% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów, zmiana powiadomienia o transakcjach złożonego w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 29/2017   Sporządzono: 2017-02-07  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 7 lutego 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 21,46% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja zmian w statucie Spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

  Numer raportu: RB 28/2017   Sporządzono: 2017-02-07  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 lutego 2017r. zmian w statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 4 i uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2017 roku (o uchwałach podjętych w dniu 4 stycznia 2017 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer RB 01/2017).

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A. w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 27/2017   Sporządzono: 2017-02-06  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuję, iż w dniu 6 lutego 2017 r. otrzymał oświadczenie Pana Piotra Bryły o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 26/2017   Sporządzono: 2017-02-03  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 3 luty 2017 roku zawiadomienie od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 0% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 25/2017   Sporządzono: 2017-02-02  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 2 luty 2017 roku zawiadomienie od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 6,33% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Alma Market S.A. w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 24/2017   Sporządzono: 2017-02-01  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 01.02.2017 r. wpłynęły do Spółki rezygnacje z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od następujących osób: Jerzy Mazgaj, Barbara Mazgaj, Wojciech Mazgaj, Andrzej Kardasiński.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 23/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 230 stycznia 2017 roku zawiadomienie od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 0% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 22/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 30 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 36,28% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 21/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Wniosek zarządcy o umorzenie postępowania sanacyjnego.

  Numer raportu: RB 20/2017   Sporządzono: 2017-01-30  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną o złożeniu w dniu 30 stycznia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku zarządcy masy sanacyjnej o umorzenie postępowania sanacyjnego Spółki na podstawie art. 325 ust. 1 pkt. 1), art. 355 ust. 2 i art. 326 ust. 2 i 3 ustawy Pr. Restrukturyzacyjne. 

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 19/2017   Sporządzono: 2017-01-26  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dwa zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Treść zawiadomień, o których mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 18/2017   Sporządzono: 2017-01-25  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 25 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 39,73% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 17/2017   Sporządzono: 2017-01-25  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 25 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 16/2017   Sporządzono: 2017-01-24  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 24 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 44,77% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 15/2017   Sporządzono: 2017-01-24  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły

TAGI