Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Numer raportu: RB 61/2017   Sporządzono: 2017-07-17  Zarząd Alma Market S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 roku, w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 34/2017, złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, na rzecz IMMOMOK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, za łączną cenę netto w wysokości 94.000.000,00 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) złotych, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej ceny w postępowaniu upadłościowym, a nadto zabezpieczy przedsiębiorstwo dłużnika przed ewentualnym spadkiem jego wartości, a dodatkowo ograniczy koszty upadłości. Pozwoli nadto na szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Proponowana transakcja zmierza do zachowania przedsiębiorstwa Dłużnika, a co za tym idzie utrzymanie kilkuset miejsc pracy.