Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Nabycie akcji spółki

Numer raportu: RB 47/2017   Sporządzono: 2017-03-17  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 17 marca 2017 roku zawiadomienie od Pani Iwony Kunickiej – Szostak o nabyciu 557 301 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki po średniej cenie 0,50 zł za 1 akcję w drodze umowy cywilnoprawnej, przekraczając próg 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

>> Załącznik