Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

  Numer raportu: RB 14/2017   Sporządzono: 2017-01-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 13/2017   Sporządzono: 2017-01-23  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 23 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Korekta do raportu bieżącego o numerze RB 11/2017

  Numer raportu: RB 12/2017   Sporządzono: 2017-01-20  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji informuję o korekcie do raportu bieżącego o numerze RB11/2017. Poprawne zawiadomienia do raportu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 11/2017   Sporządzono: 2017-01-20  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dwa zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Treść zawiadomień, o których mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych

  Numer raportu: RB 10/2017   Sporządzono: 2017-01-20  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych w Spółce. 

  zobacz szczegóły
 • Złożenie do sądu wniosku o wyrażenie zgody na zawacie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

  Numer raportu: RB 09/2017   Sporządzono: 2017-01-17  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. uzyskał informację o złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej Spółki wniosku do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki (dalej: „Umowa dzierżawy”).

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

  Numer raportu: RB 08/2017   Sporządzono: 2017-01-13  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 stycznia 2017 r. zmian w statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 15 listopada 2016 roku (o uchwałach podjętych w dniu 15 listopada 2016 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 34/2016).

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 07/2017   Sporządzono: 2017-01-13  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  dwa zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”). Treść zawiadomień, o których mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 06/2017   Sporządzono: 2017-01-11  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 11 stycznia 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 46,90% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Opłacenie akcji nowej emisji serii H

  Numer raportu: RB 05/2017   Sporządzono: 2017-01-11  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2017 r. nastąpiło opłacenie emisji akcji serii H, tj. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 04/2017   Sporządzono: 2017-01-10  

  Alma Market SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 roku otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 4 stycznia 2017 r.

  Numer raportu: RB 03/2017   Sporządzono: 2017-01-05  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 4 stycznia 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Korekta do raportu bieżącego o numerze RB 42/2017

  Numer raportu: RB 02/2017   Sporządzono: 2017-01-04  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuję o korekcie ostatnio opublikowanego raportu bieżącego o numerze RB 42/2017. Prawidłowy numer raportu to: RB 01/2017

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 4 stycznia 2017 roku

  Numer raportu: RB 01/2017   Sporządzono: 2017-01-04  


  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 stycznia 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta oraz oddalenie wniosków o upadłość Emitenta

  Numer raportu: RB 41/2016   Sporządzono: 2016-12-15  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2016 roku powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 15 grudnia 2016 rok postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z dnia 14 lipca 2015 r. poz. 978 ze zm., dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

  zobacz szczegóły
 • Uzupełnienie porządku obrad NWZA na żądanie Akcjonariusza

  Numer raportu: RB 40/2016   Sporządzono: 2016-12-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 4 stycznia 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki  wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie spółki zależnej

  Numer raportu: RB 39/2016   Sporządzono: 12-12-2016  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie uchwały wspólników spółki zależnej pod firmą: Tarnów – AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również „Spółką”, w dniu 12 grudnia 2016 r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z umową spółki komandytowej.

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie spółki zależnej

  Numer raportu: RB 38/2016   Sporządzono: 12-12-2016  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie uchwały wspólników spółki zależnej pod firmą: Kraków 2 – AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również „Spółką”, w dniu 12 grudnia 2016 r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z umową spółki komandytowej.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 37/2016   Sporządzono: 2016-12-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 stycznia 2017 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie spółki zależnej

  Numer raportu: RB 36/2016   Sporządzono: 2016-11-25  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że na podstawie uchwały wspólników spółki zależnej pod firmą: Kraków 1 – AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej również „Spółką”, w dniu 25 listopada 2016 r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z umową spółki komandytowej.

   

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 15 listopada 2016 r.

  Numer raportu: RB 35/2016   Sporządzono: 2016-11-16  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 15 listopada 2016 roku...

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 15 listopada 2016 roku; zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki

  Numer raportu: RB 34/2016   Sporządzono: 2016-11-15  

  I. Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 listopada 2016 roku.

  zobacz szczegóły
 • Odwołanie prognoz finansowych na 2016 rok Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 33/2016   Sporządzono: 2016-11-14  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) odwołuje przekazaną do publicznej wiadomości w dniu 16 września 2016 roku w raporcie bieżącym nr 23/2016 skorygowaną prognozę w zakresie planowanej wielkości przychodów ze sprzedaży za 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych

  Numer raportu: RB 32/2016   Sporządzono: 2016-11-07  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o planowanych kolejnych zwolnieniach grupowych w Spółce.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 31/2016   Sporządzono: 2016-10-19  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  na dzień 15 listopada 2016 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 10, XIII p.

  zobacz szczegóły

TAGI