Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 15/2014   Sporządzono: 2014-12-22  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedziba w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę o kredyt obrotowy złotowy z dnia 19 grudnia 2014 r. w wysokości 7,5 mln zł, którą Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o likwidacji spółki zależnej

  Numer raportu: RB 14/2014   Sporządzono: 2014-10-02  

  Zarząd spółki Alma Market S.A. ("Emitent") informuje, że nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Spółka Zależna") - spółki zależnej od Emitenta, podjęło w dniu 1 października 2014 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano Pana Jerzego Mazgaja. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29 września 2014 r.

  Numer raportu: RB 13/2014   Sporządzono: 2014-09-29  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 29 września 2014 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez NWZA Alma Market S.A. w dniu 29 września 2014 roku oraz informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

  Numer raportu: RB 12/2014   Sporządzono: 2014-09-29  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 29 września 2014 roku.

  zobacz szczegóły
 • Kandydatura Pani Anny Dubiel do Rady Nadzorczej zgłoszone przez znaczącego akcjonariusza Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 11/2014   Sporządzono: 2014-09-25  

  Zarząd Alma Market S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 25 września 2014 roku Pan Jerzy Mazgaj, jako znaczący akcjonariusz Spółki, w związku z punktem 6. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 września 2014 roku, dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydaturę Pani Anny Dubiel.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 10/2014   Sporządzono: 2014-09-02  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 29 września 2014 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku biurowym Alma Tower przy ulicy Pilotów nr 10 w Krakowie.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 09/2014   Sporządzono: 2014-06-28  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2014 roku otrzymał oświadczenie Pana Andrzeja Wyrobiec o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET S.A. z dniem 28 czerwca 2014 roku.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 08/2014   Sporządzono: 2014-06-27  

  Zarząd Alma Market SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2014 rok.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27 czerwca 2014 r.

  Numer raportu: RB 07/2014   Sporządzono: 2014-06-27  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku oraz informacja o powołaniu członków Zarządu na nową kadencję

  Numer raportu: RB 06/2014   Sporządzono: 2014-06-27  

   

  Zarząd Alma Market S.A. podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 05/2014   Sporządzono: 2014-06-27  

   

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 roku otrzymał podpisaną umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Kandydatury Pani Małgorzaty Moska oraz Pana Mariusza Wojdon do Zarządu zgłoszone przez znaczącego akcjonariusza Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 04/2014   Sporządzono: 2014-06-25  

  Zarząd Alma Market S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku Pan Jerzy Mazgaj, jako znaczący akcjonariusz Spółki, w związku z punktem 11. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 roku, dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki następnej kadencji, zgłosił kandydatury Pani Małgorzaty Moska oraz Pana Mariusza Wojdon do sprawowania funkcji Wiceprezesów Zarządu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 03/2014   Sporządzono: 2014-05-30  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2014 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 02/2014   Sporządzono: 2014-04-17  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej, która poinformowała o dokonaniu następujących transakcji zbycia akcji Spółki

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

  Numer raportu: RB 01/2014   Sporządzono: 2014-01-29  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:


  I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):

   

  - za I kwartał 2014 roku – 14 maja 2014 (środa)
  - za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 (piątek).

  zobacz szczegóły

TAGI