Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 15/2014   Sporządzono: 2014-12-22  Zarząd Alma Market S.A. z siedziba w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę o kredyt obrotowy złotowy z dnia 19 grudnia 2014 r. w wysokości 7,5 mln zł, którą Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.


Umową o największej wartości zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy z Bankiem jest aneks numer 7 z dnia 28 sierpnia 2014 r. do umowy o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 12 mln zł. Aneksowana umowa została zawarta 5 lutego 2009 r., a jej przedmiotem jest kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka kaucyjna łączna. Aneks wydłużył okres spłaty kredytu do 20 sierpnia 2015 r.


Wartość umów zawartych z Bankiem przez Spółkę i jednostki od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 28,2 mln zł.


Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA.

TAGI