Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Kandydatury Pani Małgorzaty Moska oraz Pana Mariusza Wojdon do Zarządu zgłoszone przez znaczącego akcjonariusza Alma Market S.A.

Numer raportu: RB 04/2014   Sporządzono: 2014-06-25  Zarząd Alma Market S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku Pan Jerzy Mazgaj, jako znaczący akcjonariusz Spółki, w związku z punktem 11. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 roku, dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki następnej kadencji, zgłosił kandydatury Pani Małgorzaty Moska oraz Pana Mariusza Wojdon do sprawowania funkcji Wiceprezesów Zarządu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z dotychczasowym sprawowaniem przez ww. kandydatów funkcji członków Zarządu Alma Market S.A., ich życiorysy zostały ogłoszone w ramach raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku i są dostępne na stronie internetowej Spółki. W związku z tym, akcjonariusze Spółki mają możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem uchwał dotyczących wyboru Zarządu na następną kadencję przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

TAGI